Kako efikasno zaštititi soju od korova i obezbediti stabilan prinos?

Kako efikasno zaštititi soju od korova i obezbediti stabilan prinos?

Korovi koji napadaju soju crpe vodu i hranljive materije koji su joj neophodni za pravilan rast i razvoj, time ometajući njen fizički napredak i smanjujući prinose. Soja je najpodložnija korovima u početnoj fazi svoga razvoja, te je upravo tada treba zaštiti od istih upotrebom efikasnih i delotvornih herbicida.

Poljoprivrednik drži soju u rukamaFoto:ADAMA Srbija

Herbicid Kalif® 480 EC protiv ambrozije i drugih opasnih korova u soji

Kalif® 480 EC je selektivni sistemični herbicid, koji se u usevu soje primenjuje za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova tretiranjem zemljišta posle setve, a pre nicanja useva.

Pored mnogobrojnih korova na koje preparat deluje treba istaći delovanje na ambroziju, jedan od najopasnijih korova kod nas. Ona zadaje najviše muka našim proizvođačima.

Kalif je ‘partner herbicid’ ostalim preparatima registrovanim na tržištu Republike Srbije u usevu soje i predstavlja odlično rešenje za najproblematičnije korove u ovoj kulturi. Na bazi je aktivne materije klomazon i sve je više prisutan na parcelama u usevu soje.

„Kalif je poslednjih godina prisutan na tržištu i sa zadovoljstvom mogu da kažem da je on preparat za koji svaki proizvođać koji ga koristi kaže da bez njega više ne može da zamisli zaštitu soje od korova”, kaže Dušica Popović ispred kompanije ADAMA.

Kada je reč o tehnologiji zaštite soje od korova, ova kompanija ima preparate na bazi aktivne materije bentazon, koji su veoma važni za tretman posle nicanja. Takođe, imaju tifensulfuron-metil koji se takođe ističe svojom efikasnošću u suzbijanju pojedinih korova kao što je pepeljuga, ali i preparate na bazi aktivne materije imazamoks kao što je preparat Saltus.

SojaFoto:ADAMA Srbija

Za dodatne savete u primeni i raspoloživost proizvoda u vašoj poljoprivrednoj apoteci možete se obratiti stručnom timu.


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica