5 razloga zbog kojih bi trebalo da gajite grahoricu na svojim parcelama

5 razloga zbog kojih bi trebalo da gajite grahoricu na svojim parcelama

Postoji nekoliko vrsta ove biljke, ali su agronomski svakako najvažnije obična grahorica, panonska (jednogodišnji usevi) i maljava grahorica (jednogodišnji i dvogodišnji). Ozima grahorica se seje uskoro, od druge polovine septembra meseca, dok se jara seje u rano proleće, tačnije od početka trećeg meseca pa sve do njegovog kraja.

Grahorica

Mi vam dajemo 5 razloga zbog kojih bi trebalo da gajite grahoricu, a na njih naročito trebaju da obrate pažnju oni koji se bave stočarskom proizvodnjom.

1.  Velika količina krme i široka primena u ishrani stoke

U pitanju je proteinska krma odličnog kvaliteta pritom cenovno veoma isplativa. Ozima grahorica je jedan od najjeftinijih vidova stočne hrane a daje veoma dobar prinos: 40 – 50 tona zelene mase ili 8 do 10 tona sena po hektaru. Ova biljka se dakle u stočnoj ishrani koristi na razne načine: kao zelena masa, seno, silaža, pravi se dehidrirano stočno brašno, a prikupljeno zrno je takođe koncentrovana stočna hrana. Može se dobiti odlična silaža ukoliko se doda 5 posto kukuruzne prekrupe.

2. Odličan sastav krme

U zelenoj masi grahorice i njenom senu koncentrisano je 23,7 posto sirovih proteina, kao i dosta esencijalnih kiselina, dok je sadržaj sirove celuloze 24,2 posto.

3, Azotofiksacija

Ima dobro razvijen, vretenast koren koji prodire duboko u zemlju. Na njemu su bakterije iz roda Rhizobium, koje omogućavaju proces azotofiksacije (vezivanje azota iz atmosfere i njegovo prevođenje u formu dostupnu biljkama). Stoga zemljište obogaćuje ovim elementom.

4. Ostavlja zemljište dobrog kvaliteta za druge kulture

Još jedan razlog zbog čega je grahorica odličan predusev za gotovo sve kulture osim mahunarki je taj što ostavlja zemljište odlične strukture, to jest ono je rastresito i nezakorovljeno.

5. Zelenišno đubrenje + adaptacija na kiselo zemljište

Ova biljka je dobro poznata po tome što se koristi za zelenišno đubrenje naročito u voćnjacima, jer daje veliku količinu biljne mase. Još jedna bitna prednost grahorice je svakako ta što može uspeti i na zemljištima kiselije pH vrednosti (ispod 5,5), to jest na parcelama gde je otežano nicanje lucerke. Ipak treba navesti i njenu manu da je sklona poleganju te se ona gaji kao združeni usev uglavnom sa ovsem, ali i sa ječmom ili raži.


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica