ODLIČNE SU ZA ISHRANU STOKE, ALI TO NIJE SVE: Evo za šta su lucerka i crvena detelina još dobre!

ODLIČNE SU ZA ISHRANU STOKE, ALI TO NIJE SVE: Evo za šta su lucerka i crvena detelina još dobre!

Lucerka i crvena detelina predstavljaju nezamenljivu stočnu hranu zbog toga što su dobar izvor sirovih proteina, ali i drugih neophodnih hranljivih materija u ishrani životinja. Međutim postoji još razloga zbog kojih bi trebalo da gajite ove mahunarke. Mi smo za vas izdvojili četiri.

LucerkaFoto:Pixabay

1. Ove dve mahunarke se mogu pohvaliti veoma dobro razvijenim i dubokim korenovim sistemom koji im omogućava da crpe neophodne hranljive sastojke iz većih dubina zemljišta. Samim tim, veoma su efikasne u povećavanju plodnosti zemljišta. Lucerka je pogotovo pogodna predkultura za strne žitarice.

2. Lucerka zahvaljujući svom dubokom korenu može dobro podneti žegu i sušu tokom letnjih meseci, dok crvena detelina može uspešno uspeti i na zemljištima sa većom kiselošću. Prema tome, ove biljke i u nepovoljnijim uslovima daju značajne količine biomase. Važno je samo obratiti pažnju na optimalno vreme košenja istih.

3. Mogućnost azotofiksacije. Azotofiksacija je proces nastao simbiozom biljaka i mikroorganizama i predstavlja prevođenje azota u gasovitom stanju iz atmosfere u amonijak koji je dostupan biljkama. Naime, bakterije se razvijaju na korenu ovih biljaka i koriste šećere koje biljke proizvode, a bakterije obezbeđuju njima azot u amonijačnoj formi.

Crvena detelinaFoto:Pixabay

Azot je ključan element zelenim biljkama jer povećava njihovu otpornost na bolesti i nepovoljne klimatske prilike, omogućava njihov pravilan rast i utiče na fotosintentsku aktivnost istih. Na primer, lucerka u proseku na godišnjem nivou fiksira oko 200 kilograma po hektaru azota.

4. Crvena detelina ostavlja zemljište bez korova. U velikom broju slučajeva zadržava vlagu, te korovi nemaju dobru šansu za rast.

 

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica