Vesti sa Produktne berze za period 02-05.04.2018.

Vesti sa Produktne berze za period 02-05.04.2018.

Praznična nedelja donosi značajno smanjenu aktivnost na „Produktnoj berzi“. Samim tim i cene primarnih poljoprivrednih proizvoda nisu doživele značajne oscilacije. Ukupan promet za ovu nedelju je iznosio 350 tona robe, čija je finansijska vrednost iznosila 9.861.000,00 dinara.

U odnosu na prethodnu sedmicu količinski obim prometa je manji za 86,79 %, dok je finansijska vrednost prometovane robe niža za 80,33%.

Kukuruzom se trgovalo ove nedelje na organizovanom robno-berzanskom tržištu samo sa kluzulom „fco-kupac“ po cenama od 17,70 din/kg bez PDV-a.

Pšenica nije doživela značajne cenovne oscilacije. Hlebno zrno se zadržalo na cenama oko 17,00 din/kg bez PDV-a. (18,70 din/kg sa PDV-om). U odnosu na upoređujući podatak iz prethodne nedelje, ponderisana cena je niža za 1,16%.

Soja zrno zadržava stabilan cenovni trend koji je imala tokom čitavog marta. Ponderisana cena ove uljarice je iznosila 44,90 din/kg bez PDV-a (49,39 din/kg sa PDV-om), što predstavlja cenovni rast od 0,67% u odnosu na cenu iz prethodne nedelje.

Suncokretova sačma sa 33% proteina je prometovana po jedinstvenoj ceni od 17,00 dinara (20,40 din/kg s PDV-om).

Berzanski index PRODEX je na dan 05.04.2018. godine bio na nivou od 207,52 indeksnih poena, što je neznatan pad za 0,14 poena u odnosu na prethodnu nedelju.

U Čikagu u odnosu na prethodnu nedelju, pšenica je poskupela 2,29%, a kukuruz je poskupeo 2,03%. Loše stanje useva ozime pšenice uticalo je na cenu.

U Budimpešti u odnosu na prethodnu nedelju, kukuruz je poskupeo 0,42%.

U Parizu u odnosu na prethodnu nedelju, pšenica je poskupela 1,99%, a kukuruz je poskupeo 1,07%.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica

.