Trgovanje na ZNAČAJNO nižem nivou | Vesti sa Produktne berze

Trgovanje na ZNAČAJNO nižem nivou | Vesti sa Produktne berze

Protekle nedelje trgovanje je bilo na značajno nižem nivou u odnosu na prosečno. Iako je u ponudi bilo preko 3000 t robe, usled velikih odstupanja u cenama koje su tražili prodavci i onih kojih su nudili kupci, realizovano je 350 t robe. Finansijska vrednost prometovane robe za ovu nedelju je iznosila 12.614.500.

Kukuruzom se trgovalo po jedinstvenoj ceni od 17,05 din/kg sa PDV-om, što predstavlja pad od 3,13% u odnosu na prethodnu sedmicu. Pšenica je izostala iz trgovanja na robno-berzanskom tržištu. Ponuda se kretala u cenovnom opsegu od 20,90 do 21,23 sa PDV-om u zavisnosti od parametara kvaliteta i pariteta, ali zainteresovanih kupaca nije bilo. Berzanski ugovori za sojino zrno su zaključeni u veoma uskom cenovnom rasponu, a u odnosu na prethodnu nedelju cena soje je minimalno oscilirala za 0,18 %.

Na kretanje cene pšenice je uticala međunarodna konkurencija, dok je na cenu kukuruza uticala spremnost američkih vlasti da podržavaju industriju bioetanola. Povećanje izvoznih carina u Argentini uticalo je na kretanje cena, dok je sniženje cena u regionu Crnog mora uticalo i na kretanje evropskih cena.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica