Rast cena teladi i tovne junadi širom zemlje | Cene stoke

Rast cena teladi i tovne junadi širom zemlje | Cene stoke

Zabeležen rast otkupnih cena teladi i tovne junadi.

Cene teladi, tovne junadi, krava za klanje i tovnih bikova

U klanicama Podunavskog regiona je zabeležen rast otkupne cene teladi SM rase, do 160 kilograma na 450 din/kg i pojeftinjenje cena tovnih bikova preko 500 kilograma na 240 din/kg.

Cenovne promene su zabeležene i kod teladi SM rase do 160 kilograma i krava za klanje u klanicama Šumadijskog regiona. Za telad je zabeležen iznos od 420 din/kg, a za krave za klanje 135 din/kg.

Otkupna cena tovne junadi preko 480 kilograma bila je viša protekle sedmice i u klanicama na području Južno-banatskog regiona. Iznosila je 200 din/kg uz prosečan obim ponude i otkupa.

Cene prasadi i tovnih svinja

Otkupna cena tovnih svinja od 80 do 120 kilograma bila je viša u odnosu na prethodni period u klanicama na području Južno-banatskog regiona. Zabeležen je iznos od 145 din/kg.

Prasad od 16 do 25 kilograma bila su skuplja na pijaci žive stoke u Vranju. Zabeležena je cena od 240 din/kg.

Tovne svinje od 80 do 120 kilograma bile su skuplje na stočnoj pijaci u Smederevu. Zabeležen je iznos od 150 din/kg. Za razliku od njih niža je bila cena prasadi, pošto je u kategoriji grla od 16 do 25 kilograma evidentiran iznos od 220 din/kg.

Cene jagnjadi, šilježadi i dviski

Na stočnoj pijaci u Požarevcu je u odnosu na prethodni period evidentiran pad pretežne cene jagnjadi na 260 din/kg.


U klanicama na području Šumadijskog regiona bile su niže otkupne cene jagnjadi i dviski tokom prve nedelje marta. Najčešća prodajna cena jagnjadi iznosila je 245 din/kg, dok je kod dviski zabeležen iznos od 145 din/kg.

Pojeftinjenje cena jagnjadi i šilježadi zabeleženo je u sedmici za nama na stočnoj pijaci u Kraljevu. Za jagnjad je cena iznosila 240 din/kg, a za šilježad 180 din/kg.

 Cene soje, sojine sačme, kukuruza, lucerkinog sena i pšenice

U nedelji za nama su na području Pančeva bili skuplji pšenica i kukuruz okrunjen, prirodno sušen upakovani u džakove, pošto je za oba poljoprivredna proizvoda trebalo izdvojiti 25 din/kg.


U silosima na području ovog grada evidentiran je rast cene sojinog zrna, po iznosu od 62 din/kg.

U maloprodajnim objektima na području Kikinde zabeleženo je pojeftinjenje prodajne cene sojine sačme. Protekle nedelje evidentiran je iznos od 78 din/kg. Ponuda i tražnja bili su na prosečnom nivou.


Na gazdinstvima u okolini ovog grada došlo je do rasta cene lucerkinog sena u balama u odnosu na prethodni period.

Izvor: STIPS

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica