Pad cene tovne junadi | Cene Stoke

Pad cene tovne junadi | Cene Stoke

Na točnim pijacama zabeležen je porast cena prasadi, a pad otkupne cene tovne junadi. Ove nedelje obim ponude je bio dobar. 

Cene tovnih bikova, teladi, tovne junadi i krava

Klaničari sa područja raškog regiona su po višim cenama protekle sedmice otkupljivali telad SM rase do 160 kilograma (550 din/kg) i tovne bikove SM rase preko 500 kilograma (310 din/kg). Otkup teladi do 160 kilograma vršen je po višim cenama protekle sedmce i u klanicama na području podunavskog regiona, pošto je iznos od 410 din/kg. Rast otkupnih cena tovnih bikova preko 500 kilograma i krava za klanje SM rase karakteristika je treće sedmice februara u klanicama na
području jablaničkog regiona. Kod tovnih bikova cena iznosi od 300 din/kg, dok je kod krava za klanje iznos od 200 din/kg.

Otkupna cena tovnih bikova SM rase preko 500 kilograma dostigla je iznos od 310 din/kg u klanicama na području nišavskog regiona, što ukazuje na rast u odnosu na prethodnu sedmicu. U kanicama na području beogradskog regiona došlo je do pada otkupne cene tovnih bikova, kako SM, tako i HF rase, pa je cena grla SM rase dostigla nivo od 310 din/kg, a grla HF rase iznosi od 280 din/kg.

Otkupne cene tovne junadi, preko 480 kilograma (260 din/kg) i tovnih bikova preko 500 kilograma SM rase (260 din/kg) i HF rase (230 din/kg) u klanicama srednjebanatskog regiona. Najčešća otkupna cena tovne junadi telesne mase preko 480 kilograma iznosila 270 din/kg, dok je u kategoriji krava za klanje iznos od 120 din/kg. Za otkupljenu tovnu junad preko 480 kilograma klaničari sa područja pirotskog regiona protekle su sedmice plaćali čak 360 din/kg.

Cene tovnih svinja i prasad

Na stočnoj pijaci u Čačku je evidentiran rast obe kategorije prasadi u odnosu na prethodnu sedmicu. Grla telesne mase do 15 kilgrama mogla su se pazariti za 260 din/kg, a grla telesne mase od 16 do 25 kilograma za 250 din/kg. U klanicama na području jablaničkog regiona došlo je do rasta otkupne cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma, jer je dominirao iznos od 250 din/kg.

Obim ponude bio je dobar. Ista kategorija prasadi bila je skuplja u odnosu na prethodni period i na stočnoj pijaci u Leskovcu, jer se prodaja najčešće odvijala
po ceni od 260 din/kg. Otkupne cene prasadi  od 16 do 25 kilograma i tovnih svinja od 80 do 120 kilograma bile su više u odnosu na prethodni period u klanicama na području Šapca. Za otkupljenu prasad odgajivači su najčešće dobijali 250 din/kg, dok je kod tovnih svinja iznos bio od 150 din/kg.

Klaničari sa područja podunavskog regiona podigli su otkupnu cenu tovnih svinja od 80 do 120 kilograma na 170 din/kg. Pad otkupne cene tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma zabeležio je reporter STIPS sa područja srednjebanatskog regiona. Dominirao je iznos od 150 din/kg. Prasad od 16 do 25 kilograma bila su jeftinija u odnosu na prethodnu nedelju na pijaci žive stoke u Sremskoj Mitrovici, pošto je dominirao cena iznosila od 250 din/kg.

Cene jagnjadi, jaradi, ovaca i koza

Cena jagnjadi protekle je sedmice dostigla iznos od 400 din/kg u klanicama na području severnobačkog regiona. Pored jagnjadi vršen je otkup jaradi po ceni od 220 din/kg i ovce po ceni od 120 din/kg. Rast cene jagnjadi evidentiran je u sedmici za nama i na stočnoj pijaci u Čačku, pošto je  iznos od 400 din/kg. Ponuda i obim prodaje bili su dobri.


Na stočnoj pijaci u Leskovcu je tokom protekle nedelje došlo do rasta dominantne cene jagnjadi na 350 din/kg. Pored jagnjadi bile su skuplje i ovce,  pošto su se najčešće mogle pazariti za 150 din/kg. Jagnjad su protekle sedmice bila jeftinija na stočnoj pijaci u Smederevu, pošto je dominirao iznos od 300 din/kg.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica