NEMA PRAVILA! – Uprkos VISOKOJ CENI – jagnjad se prodaje kao luda!

NEMA PRAVILA! – Uprkos VISOKOJ CENI – jagnjad se prodaje kao luda!

Zabeležen je pad cene teladi SM rase na području Vranja i Užica. Skuplja je bila prasad protekle nedelje na pojedinim mestima, dominirao je iznos od 400 din/kg. Veća zainteresovanost kupaca za jagnjadima uticala je na bolju prodaju jagnjadi uprkos višoj ceni.

crno bele ovce u ovčarniku

Cene teladi, krava, bikova i junadi

Na pijaci žive stoke u Vranju zebeležen je pad prodajne cene teladi SM rase do 160 kilograma. Najčešće su se mogli pazariti za 520 din/ kg. Za prodaju je bilo dovezeno dvadesetak grla, a obim prometa bio je prosečan. Telad su bila jeftinija tokom druge sedmice novembra i na pijaci žive stoke u Užicu. Razlog je dosta dobra ponuda grla a slab promet. Dominirao je iznos od 500 din/kg. U klanicama na području zlatiborskog regiona evidentiran je pad otkupne cene teladi SM rase na 520 din/kg. Za razliku od njih skuplji su bili tovni bikovi SM rase preko 500 kilograma (360 din/kg) i krave za klanje SM rase (280 din/kg).

U klanicama na teritoriji južnobanatskog regiona dolo je do rasta otkupne cene tovne junadi preko 480 kilograma na 340 din/kg, a razlog je veoma slaba ponuda grla ove kategorije goveda. Nije bilo značajnijih promena u pogledu obima ponude i otkupa goveda u odnosu na prethodni period u klanicama na području braničevskog regiona. Otkupna cena teladi SM rase do 160 kilograma iznosila je 550 din/kg.

Za otkupljenu tovnu junad od 350 do 440 plaćali su protekle sedmice 450 din/kg, a za krave za klanje SM rase 200 din/kg. Otkupna cena tovne junadi do 480 kilograma iznosila je 340 din/kg u klanicama na području južnobačkog regiona tokom druge sedmice novembra. Otkupna cena tovne junadi od 350 do 480 kilograma dostigla je iznos od 400 din/kg u klanicama na teritoriji sremskog regiona.

Cene svinja, krmača, i prasadi

Rast otkupne cene obe kategorije prasadi zabeležio je reporter protekle sedmice na pijaci žive stoke u Čačku. Za grla do 15 kilograma prodavci su dobijali 400 din/kg, dok je kod grla od 16 do 25 kilograma dominirao iznos od 380 din/kg. U klanicama moravičkog regiona izostao je otkup prasadi, a vršen je jedino otkup tovnih svinja  od 80 do 120 kilograma po ceni od 240 din/kg. Na pijaci žive stoke u Novom Sadu, takođe, je evidentiran rast prodajne cene prasadi u odnosu na prethodni period.

Cena grla do 15 kilograma iznosila je 370 din/kg, dok je u kategoriji grla od 16 do 25 kilograma dominirao iznos od 350 din/kg. Klaničari sa podučja Šapca i okolnih mesta podigli su otkupne cene prasadi od 16 do 25 kilograma i tovnih svinja od 80 do 120 kilograma, pa je cena prasadi iznosila 370 din/kg, a tovnih svinja 270 din/kg. Na pijaci žive stoke došlo je do rasta prodajne cene prasadi  od 16 do 25 kilograma, pa je dominirao iznos od čak 400 din/kg.

Otkupna cena prasadi od 16 do 25 kilograma dostigla je iznos od 350 din/kg uprkos solidnoj ponudi u klanicama na teritoriji nišavskog regiona, što ukazuje na rast u odnosu na prethodni period. Otkupna cena tovnih svinja od 80 do 120 kilograma bila je viša u odnosu na prvu sedmicu novembra u klanicama na teritoriji južnobanatskog regiona, pošto je dominirao iznos od 240 din/kg uz prosečnu ponudu i otkup grla.

Cene jagnjadi, ovaca, šilježadi, koza i jaradi

Na stočnoj pijaci u Novom Sadu su protekle sedmice bila skuplja jagnjad, jer je cena iznosila 370 din/kg. Obim ponude i prodaje bio je prosečan. Rast otkupne cene jagnjadi zabeležio je reporter iz Šapca u klanicama na području ovog grada i okolnih mesta. Dominirao je iznos od 320 din/kg uz dobru ponudu i solidnog broja otkupljenih grla. Otkupna cena jagnjadi bila je viša u poređenju sa prošlonedeljnom u klanicama na području Šapca i ostalih mesta u ovom kraju.


Ponuda je bila dosta dobra i kvalitet grla na zavidnom nivou. Dominirao je iznos od 350 din/kg. Na pijaci žive stoke u Nišu došlo je do pada prodajne cena jagnjadi protekle sedmice, pa su se najčeće mogla pazariti po ceni od 400 din/kg. Jagnjad su bila jeftinija u odnosu na prethodni period i na stočnoj pijaci u Vranju, jer se prodaja odvijala najčešće po ceni od 350 din/kg.

Pad prodajne cene jagnjadi zabeležen je i na stočnoj pijaci u Užicu. Obim ponude bio je prosečan, a dominirao je iznos od 360 din/kg. Klanice na području srednjebanatskog regiona protekle su sedmice vršile otkup jagnjadi po ceni od 350 din/kg i ovaca kod kojih je dominirao iznos od 120 din/kg. Ponuda jagnjadi bila je slaba, a ovaca vrlo slaba kao i prodaja.

Cene stočne hrane i žitarica

Blagi pad cene pšenice evidentiran je na pijaci u Užicu, dok je skuplje bilo stočno brašno. Cena pšenice iznosila je 48 din/kg, dok se stočno brašno moglo pazariti po ceni od 34 din/ kg. U silosima na području Novog Sada došlo je do promena cena u odnosu na prvu sedmicu novembra. Sojino zrno upakovano u džakove bilo je jeftinije, pošto je dominirao iznos od 80 din/kg, a kukuruz, okrunjen veštački sušen u rinfuzu bio je skuplji i najčešće se mogao pazariti za 38 din/kg.


Na gazdinstvima u okolini Pančeva došlo je do pada cene pšenice upakovane u džakove najčešće od 50 kilograma, jer je dominiro iznos od 42 din/kg. Identična je situacija zabeležena i na pijaci u ovom gradu, pošto se i tamo pšenica mogla pazariti najčešće po ceni od 42 din/kg. Reporter  iz Kragujevca, zabeležio je pad cene stočnog brašna na 30 din/kg u maloprodajnim objektima na području ovog grada. Obim ponude nije se menjao u odnosu na prethodni period.

Pšenica je protekle sedmice bila skuplja u silosima na području Šapca, jer je dominirao iznos od 40 din/kg. Cena sojine sačme iznosila je 90 din/kg, a suncokretove sačme 65 din/kg u maloprodajnim objektima na području Kraljeva. Obim prometa bio je prosečan kao i prethodne sedmice. Na pijaci u ovom gradu mogli su se pazariti kukuruz i stočni ječam po ceni od 47 din/kg i pšenica čija je cena iznosila 48 din/kg.


Maksimalna cena sojine sačme postignuta je protekle sedmice u maloprodajnim objektima na području Pirota, pošto je dominirao iznos od 129 din/kg. Pored sojine sačme mogli su se pazariti još i suncokretova sačma za 70 din/kg, kukuruz upakovan u džakove za 55 din/kg i stočno brašno po ceni od 40 din/kg.

Izvor: STIPS

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica