KONAČNO! Niža cena BIKOVA, ali KRAVE poskupele!

KONAČNO! Niža cena BIKOVA, ali KRAVE poskupele!

Cene tovnih bikova polako padaju, dok cene krava i prasadi rastu na svim pijacama. Evo kako su se kretale cene ostalih kategorija stoke.

Cene bikova, teladi, tovnih junadi, krava

Reporter STIPS iz Požarevca evidentirao je rast cene krava za klanje SM rase na pijaci žive stoke u ovom gradu. Dominirao je iznos od 200 din/kg. Tovnu junad SM rase od 350 do 480 kilograma i krave za klanje SM rase po višim su cenama otkupljivale klanice sa područja Loznice.

U kategoriji tovne junadi dominirao je iznos od 340 din/kg, a u kategoriji krava za klanje iznos od 240 din/kg. Pad otkupnih cena teadi SM rase do 160 kilograma i tovnih bikova preko 500 kilograma SM rase zabeležen je u klanicama na području Podunavskog regiona.

Za otkupljenu telad odgajivači su dobijalli 470 din/kg, a za tovne bikove 360 din/kg. Na stočnoj pijaci u Novom Sadu tovna junad od 350 do 480 kilograma mogla se pazariti po nižoj ceni jer je dominirao iznos od 370 din/kg.

Otkupna cena iste kategorije tovne junadi bila je niža i u klanicama na području Južno-banatskog regiona uprkos veoma slaboj ponudi. Otkup se najčešće odvijao po ceni od 340 din/kg.

Cene prasadi, tovnih svinja

U klanicama na području Braničevskog regiona zabeležen je pad otkupne cene prasadi od 16 do 25 kilograma protekle sedmice. Dominirao je iznos od 380 din/kg. Klaničari sa područja Jablaničkog regiona, po višim su cenama vršili otkup prasadi od 16 do 25 kilograma jer je dominirao iznos od 360 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Novom Sadu došlo je do pada prodajne cene prasadi od 16 do 25 kilograma pošto se prodaja odvijala po ceni od 330 din/kg. Na pijaci žive stoke u Krajlevu zabeležen je pad prodajne cene prasadi od 16 do 25 kilograma pa su se najčešće mogli pazariti za 250 din/kg.

Pad cene obe kategorije prasadi i rast cene obe kategorije tovnih svinja evidentiran je na pijaci žive stoke u Loznici. Prodaja prasadi odvijala se po ceni od 300 do 320 din/kg, a tovnih svinja od 200 do 230 din/kg protekle nedelje.

Cene jagnjadi, šilježadi, ovaca i koza

Pad otkupne cene jagnjadi i rast otkupne cene šilježadi karakteristika je poslednje nedelje juna u klanicama na području Braničevskog regiona. Za otkupljenu jagnjad klaničari su plaćali 400 din/kg, dok je u kategoriji šilježadi dominirao iznos od 200 din/kg. Obim otkupljenih grla bio je na prosečnom. nivou.


Na pijaci žive stoke u Čačku, došlo je do pada prodajne cene jagnjadi. Najčešće se promet odvijao po  ceni od 280 din/kg. Otkupna cena jagnjadi bila je viša u odnosu na predhodni period u klanicama na području Raškog regiona. Dominirao je iznos od 320 din/kg.

Jagnjad su u sedmici za nama bila jeftinija i na stočnoj pijaci u Loznici jer se promet odvijao po ceni od 300 din/kg. Niža je bila cena jagnjadi i na stočnoj pijaci u Užicu pa je protekle sedmice dominirao iznos od 300 din/kg.

STIPS


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica