Jagnjad jeftinija na stočnoj pijaci u Kragujevcu, ali skuplja u Vranju | Cene stoke

U period za nama zabeležene su više otkupne cene tovne junadi i tovnih bikova u klanicama na području srednje-banatskog regiona. Prasad su jeftinja na poručju južno-banatskog regiona, a tovne svinje na području Kragujevca.

Cene krava, goveda, junadi, teladi, tovnih bikova

U klanicama na području srednje-banatskog regiona otkupne cene tovne junadi preko 480 kilograma i tovnih bikova preko 500 kilograma SM i HF rase bile su više u odnosu na predhodni period. Kod tovnih bikova preko 500 kilograma HF rase cena je iznosila 180 din/kg, dok je kod tovne junadi preko 480 kilograma i tovnih bikova preko 500 kilograma SM rase cena bila 200 din/kg.

U klanicama na području južno-banatskog regiona otkupna cena tovne junadi preko 480 kilograma bila je niža, a iznosila je190 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Kragujevcu zabeležen je rast prodajne cene priplodnih krava SM rase. Najčešće su se mogle pazariti po ceni od 180.000 dinara po grlu.

U klanicama na području šumadijskog regiona došlo je do pada otkupne cene teladi SM rase do 160 kilograma na 420 din/kg. Za razliku od njih niža je bila otkupna cena tovne junadi preko 480 kilograma SM na 200 din/kg.

Uklanicama na području jablaničkog regiona najčešća otkupna cena tovnih bikova preko 500 kilograma SM rase iznosila je 215 din/kg, dok je kod krava za klanje cena bila od 140 din/kg. Obim otkupa bio je dobar.

U klanicama sa područja moravičkog regiona otkupna cena muške teladi SM rase do 160 kilograma iznosila je 500 din/kg, dok su za ženska grla najčešće plaćali 460 din/kg.

Cene prasadi, svinja, krmača za klanje

U klanicama na području južnobanatkog regiona zabeležen je pad otkupne cene prasadi od 16 do 25 kilograma na 220 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Kragujevcu je evidentiran pad cene tovnih svinja preko 120 kilograma. Najčešće su se mogli pazariti po ceni od 135 din/kg.

U klanicama na području šumadijskog regiona zabeležen je pad otkupnih cena prasadi od 16 do 25 kilograma na 210 din/kg i tovnih svinja od 80 do 120 kilograma na 150 din/kg. Za razliku od njih viša je bila otkupna cena krmača za klanje, čija je cena iznosila 130 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Sremskoj Mitrovici i u klanicama na području ovog grada tovne svinje od 80 do 120 kilograma bile su jeftinije u odnosu na prethodni period, a cena je iznosila 150 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Nišu zabeležen je rast prodajne cene prasadi od 16 do 25 kilograma na 220 din/kg.

U klanicama na području severno-bačkog regiona zabeležen je rast otkupne cene prasadi od 16 do 25 kilograma na 240 din/kg.

U klanicama na području jablaničkog regiona otkupne cene tovnih svinja od 80 do 120 kilograma, tovnih svinja preko 120 kilograma i krmača za klanje bile su niže u odnosu na prethodni period. Kod tovnih svinja je iznos varirao od 130 do 140 din/kg, a kod krmača za klanje cena se kretala od 120 din/kg.

Cene jagnjadi, jaradi, ovaca, dviski, šilježadi i koza

Na stočnoj pijaci u Kragujevcu je zabeležen pad cene jagnjadi na 200 din/kg.

U klanicama na području šumaskog regiona zabeležen je, takođe, pad otkupne cene jagnjadi na 190 din/kg. Za razliku od njih viša je bila otkupna cena dviski, a njihova cena je iznosila 155 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Vranju su u odnosu na prethodni period bila skuplji jagnjad, ovce i koze. Cena jagnjadi iznosila je 280 din/kg, ovaca 150, dok je kod koza cena bila 140 din/kg.

Na pijaci žive stoke u Leskovcu mogla su se pazariti jagnjad, jarad, ovce i koze. Cena jagnjadi iznosila je 240 din/kg, jaradi 200 din/kg, dok je kod ovaca i koza cena iznosila 100 din/kg.

U klanicama na području nišavskog regiona nije bilo promene u pogledu otkupnih cena žive stoke. Za otkupljenu jagnjad su odgajivači mogli da dobiju 260 din/kg, a za ovce iznos od 140 din/kg.

Cene lucerkinog brašna, stočnog ječma, sojine sačme

U maloprodajnim objektima na području Beograda došlo je do rasta cene sojine sačme u odnosu na prethodni period. Najčešće se mogla pazariti po ceni od 69 din/kg. U silosima na području Beograda evidentiran je rast cene pšenice u rinfuzu.

U maloprodajnim objektima na području Pirota cena suncokretove sačme bila je viša, a iznosila je 49 din/kg

Na gazdinstvima u okolini Pančeva evidentiran je rast cene kukuruza okrunjenog, prirodno sušenog upakovanog u džakove najčešće od 50 kilograma na 15 din/kg, pšenice na 18 din/kg i suncokretovog semena na 38 din/kg. U istom periodu su bili skuplji pšenica i sojino zrno u silosima na području Pančeva.

U silosima na području Kikinde zabeležen je rast cene kukuruza, okrunjenog prirodno sušenog u rinfuzu u odnosu na prethodni period, a cena je iznosila 15.5 din/kg.

Na pijaci u Nišu došlo je do rasta cene kukuruza okrunjenog, prirodno sušenog upakovanog u džakove najčešće od 50 kilograma na 25 din/kg.

Na gazdinstvima u okolini Loznice mogli su se pazariti kukuruz okrunjen, prirodno sušen, pšenica, stočni ječam, sojino zrno upakovani u džakove najčešće od 50 kilograma i lucerkino seno u balama. Cene i obim ponude i tražnje nisu se menjali

Na gazdinstvima u okolini Leskovca cena kukuruza prirodno sušenog upakovanog u džakove najčešće od 50 kilograma iznosila 19 din/kg, dok je kod pšenice upakovane u džakove cena iznosila 20 din/kg.

Izvor: STIPS

Komentari