Cene stoke za period 26-30.05.2017.

Cene stoke za period 26-30.05.2017.

U nedelji za nama niža je bila otkupna cena jagnjadi i šiljezadi, dok su prasad poskupela.

 

U klanicama na području Braničeva došlo je do pada otkupne cene tovne junadi teže od 480 kilograma. Dominirao je iznos od 220 din/kg. Na pijaci žive stoke u Pančevu izostala je prodaja teladi i ostalih kategorija goveda. Klanice na području južnog Banata su protekle sedmice otkupljivale tovnu junad težu od 480 kilograma po dominantnoj ceni od 220 din/kg. Na stočnim pijacama na području Čačka i Beograda izostala je prodaja teladi do 160 kilograma, tovne junadi i ostalih kategorija goveda.

Otkupna cena prasadi od 16 do 25 kilograma bila je niža u klanicama na području Podunavlja. Dominirao je iznos od 250 din/kg. U Požarevcu je protekle sedmice zabeležen pad otkupnih cena tovnih svinja. Kod obe kategorije dominirao je iznos od 170 din/kg. Na pijaci žive stoke u Čačku je došlo do rasta cena obe kategorije prasadi. Kod grla do 15 kilograma je dominirao iznos od 300 din/kg, dok je kod grla od 16 do 25 kilograma dominirao iznos od 290 din/kg. Prasad od 16 do 25 kilograma bila je skuplja na pijaci žive stoke u Novom Sadu, gde je njihova cena iznosila 320 din/kg. Za razliku od njih, niža je bila prodajna cena tovnih svinja od 80 do 120 kilograma, pošto je dominirao iznos od 170 din/kg.

Pad otkupne cene jagnjadi i jaradi evidentiran je tokom protekle sedmice u klanicama na području Podunavlja. Kod jagnjadi je dominirao iznos od 280 din/kg, dok je kod jaradi najčešća otkupna cena iznosila 150 din/kg. Na stočnoj pijaci u Smederevu bila su jeftinija jagnjad, šilježad i ovce u odnosu na prethodni period. Kod jagnjadi je dominirao iznos od 300 din/kg, šilježadi 220 din/kg, a kod ovaca iznos od 160 din/kg. Slaba prodaja dviski, šilježadi i ovaca u odnosu na prethodni period uslovila je pad cena. Kod dviski i šilježadi je dominirao iznos od 220 din/kg, a kod ovaca cena od 150 din/kg. Slabija je bila ponuda jagnjadi u odnosu na prethodni period na stočnoj pijaci u Obrenovcu, gde je dominirala cena od 300 din/kg kao i protekle sedmice. Izostala je prodaja ovnova za priplod. 

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica