Cena stoke i stočne hrane za period 20-24.04.2018.

Cena stoke i stočne hrane za period 20-24.04.2018.

Tokom protekle nedelje došlo je rasta otkupne cene tovnih bikova, krava za klanje i cene prasadi.

Cene krava

Rast otkupnih cena tovnih bikova telesne mase preko 500 kilograma zabeležen je u klanicama na području Beograda. Kod tovnih bikova SM rase dominirao je iznos od 260 din/kg, a kod grla HF rase iznos od 240 din/kg.

Otkupna cena krava za klanje SM rase bila je viša u odnosu na drugu sedmicu aprila u klanicama šumadijskog okruga. Dominirao je iznos od 155 din/ kg.

U klanicama na području podunavskog regiona došlo je do pada otkupnih cena teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma i tovnih bikova telesne mase preko 500 kilograma. Kod teladi je dominirao iznos od 330 din/kg, a kod tovnih bikova iznos od 230 din/kg.

Na pijaci žive stoke u Pančevu je izostala prodaja teladi i ostalih kategorija goveda tokom treće sedmice aprila.

U klanicama na području južno-banatskog okruga vršen je otkup tovne junadi telesne mase preko 480 kilograma po dominantnoj ceni od 220 din/kg.

Klanice na području podrinjskog regiona vršile su otkup tovne junadi telesne mase od 350 do 480 kilograma, tovne bikove telesne mase preko 500 kilograma i krave za klanje. Broj otkupljenih grla bio je mali, a otkupne cene bile su na prošlonedeljnom nivou.

Na pijaci žive stoke u Loznici izostala je prodaja teladi i ostalih kategorija goveda. Najčešća otkupna cena teladi telesne mase do 160 kilgorama iznosila je 340 din/kg. Za otkupljenu tovnu junad telesne mase preko 480 kilograma odgajivači su najčešće dobijali iznos od 230 din/kg, dok je kod krava za klanje dominirao iznos od 140 din/kg.

Klaničari sa područja nišavskog regiona otkupljivali su protekle sedmice tovne bikove telesne mase preko 500 kilograma po dominantnoj ceni od 230 din/kg. Na stočnoj pijaci u Nišu izostala je prodaja teladi i ostalih kategorija goveda.

Cene svinja

Nastavljena je slaba ponuda prasadi telesne mase do 15 kilograma na stočnoj pijaci u Obrenovcu. Cena je bila viša u odnosu na prethodnu sedmicu pošto je dominirao iznos od 320 din/kg. U prodaji je bio mali broj prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma po, takođe, višoj dominantnoj ceni od 300 din/kg. Zabeležena je ponuda par tovnih svinja telesne mase preko 120 kilograma po ceni od 140 din/kg.

Klaničari sa područja Beograda po nižim su cenama u odnosu na prethodni period otkupljivali tovne svinje telesne mase od 80 do 120 kilograma.

Rast prodajne cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma evidentiran je na stočnoj pijaci u Kragujevcu. Dominirala je cena od 270 din/kg. U ponudi je bilo oko 300 grla.

U klanicama na području šumadijskog okruga došlo je do rasta otkupnih cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma i krmača za klanje. Kod prasadi je dominirao iznos od 270 din/kg,a kod krmača za klanje iznos od 135 din/kg.

Viša je bila otkupna cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma u klanicama na području nišavskog okruga. Dominirao je iznos od 230 din/kg. Zabeležen je, takođe, rast otkupne cene tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma na 190 din/kg.

Dominantna prodajna cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma bila je viša na pijaci u Somboru u odnosu na prethodni period. Iznosila je 300 din/kg. Za razliku od njih niže su bile cene tovnih savinja telesne mase od 80 do 120 kilograma i krmača za klanje.

Otkupna cena tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma bila je viša protekle sedmice u klanicama srednjebanatskog okruga.

Na pijaci žive stoke u Požarevcu evidentiran je pad cena prasadi pošto je kod obe kategorije dominirao iznos od 310 din/kg. Najčešća prodajna cena prasadi iznosila je 300 din/kg na stočnoj pijaci u Pančevu.

Cene ovaca i koza

Na stočnoj pijaci u Novom Sadu zabeležen je rast prodajne cene jagnjadi. Dominirao je iznos od 300 din/kg. Obim prodaje bio je na prosečnom nivou.

Rast prodajne cene jagnjadi u odnosu na prethodnu sedmicuevidentiran je na stočnoj pijaci u Čačak. Dominirao je iznos od 320 din/kg.

U klanicama na području nišavskog regiona došlo je do rasta otkupne cene jagnjadi. Dominirao je iznos od 280 din/ kg.Na pijaci žive stoke je prodajna cena jagnjadi dostigla iznos od 350 din/kg.

Nastavljen je trend slabe ponude jagnjadi, dviski, šilježadi, ovaca i ovnova za priplod na stočnoj pijaci u Obrenovcu. Cena jagnjadi bila je niža i dominirao je iznos od 330 din/kg. Dominantna cena šilježadi, dviski i ovaca bila je na prošlonedeljnom nivou. U prodaji je bilo par ovnova za priplod po ceni od 16.000 dinara po grlu.

Jagnjad su protekle nedelje bila jeftinija na stočnoj pijaci u Kragujevcu pošto je dominirao iznos od 260 din/kg. Evidentirana je prodaja oko dvesta grla.

U klanicama na području šumadijskog okruga bila je niža otkupna cena jagnjadi, dok je viša bila otkupna cena dviski u odnosu na prethodni period.

Dominantna prodajna cena jagnjadi iznosila je 300 din/kg na pijaci žive stoke u Pančevu. Pored jagnjadi mogle su se pazariti ovce po ceni od 120 din/kg.

Cena stočne hrane

Na pijaci u Obrenovcu protekle sedmice evidentiran je rast dominantnih cena kukuruza, okrunjenog, prirodno sušenog i pšenice na 24 din/kg.

U maloprodajnim objektima na području Zaječara došlo je do pada dominantne cene stočnog brašna na 22 din/kg. Obim prodaje bio je prosečan.

Prema izveštajima iz Kikinde na gazdinstvima u okolini ovog grada je došlo do pada cena kukuruza, okrunjenog, prirodno sušenog i lucerkinog sena u balama. Kod kukuruza je dominirao iznos od 19 din/kg, a kod lucerkinog sena u balama iznos od 17 din/kg. U maloprodajnim objektima na području Kikinde došlo je do pada dominantne cene sojine sačme na 75 din/kg.

Pšenica je protekle nedelje bila jeftinija na pijaci u Nišu pošto je dominirao iznos od 20 din/kg. Obim prodaje bio je prosečan.

Kukuruz, okrunjen prirodno sušen bio je skuplji u odnosu na prethodni period na gazdinstvima u okolini Pančeva, pošto je dominirao iznos od 19 din/kg.

Sojina sačma, kukuruz i suncokretova sačma bili su jeftiniji u maloprodajnim objektima na području Požarevca u odnosu na drugu sedmicu aprila.

Potencijalni kupci su na području Kragujevca za sojinu sačmu trebali su da izdvoje 70 din/kg, za kukuruz 22 din/kg, a za pšenicu 21 din/kg protekle sedmice.

U maloprodajnim objektima na području Kraljeva je dominantna cena sojine sačme iznosila 65 din/kg, dok je kod suncokretove sačme dominirao iznos od 26 din/kg. Najčešće prodajne cene pšenice, kukuruza i stočnog ječma bile su nepromenjene u odnosu na prethodni period na pijaci u ovom gradu.

Izvor:  STIPS

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica

.