Za nabavku nove mehanizacije 250 miliona dinara

Za nabavku nove mehanizacije 250 miliona dinara

Razvojni fond Vojvodine raspisao je Konkurs za dugoročne kredite za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije a za realizaciju planirana su sredstva u iznosu od 250 miliona dinara. 

 

Krediti će se dodeljivati u oblasti poljoprivrede za finansiranje nabavke nove poljoprivredne pogonske i priključne mehanizacije. Osnovni ciljevi dodele kredita su obezbeđenje finansijskih sredstava radi podrške razvoja i unapređenja sektora poljoprivrede putem povećanja nivoa tehničke opremljenosti, povećanja obima, efikasnosti i inteziviranja poljoprivredne proizvodnje, povećanja produktivnosti, podizanje stepena konkurentnosti i zaštite životne sredine.

Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva na teritoriji AP Vojvodine, koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava, sa aktivnim statusom i ima izmirene naknade za odvodnjavanje.

Krediti će se dodeljivati u oblasti poljoprivrede za finansiranje nabavke nove poljoprivredne pogonske i priključne mehanizacije. 

Konkurs je otvoren do iskorišćenja sredstava planiranih za njegovu realizaciju ili do donošenja odluke nadležnog organa o zatvaranju Konkursa.

Više informacija o Konkursu za dugoročne kredite pročitajte ovde.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica

.