Vlasnici ŠUPA i BUNARA prošli gore od frilensera: Oporezivanje unazad pet godina

Vlasnici ŠUPA i BUNARA prošli gore od frilensera: Oporezivanje unazad pet godina

Pojedine lokalne poreske administracije navode da bi novi porez na imovinu mogao biti utvrđen i za prethodne godine. Da ova mogućnost postoji i da je u skladu sa rokovima zastarelosti propisanim Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji, navode iz beogradskog Sekreterijata za javne prihode, prenosi portal N1.

Kako iz ove gradske administracije ne navode tačne informacije koji period može biti obuhvaćen, poznato je da je prema članu 114 pomenutog zakona utvrđen period od pet godina.

„Rešenja o utvrđivanju poreza na imovinu fizičkim licima dospevaju u roku od 15 dana od dana dostavljanja – bez obzira da li je porez utvrđen za tekuću ili ranije godine. A, kamata za neplaćene obaveze se obračunava nakon dana dospeća“, objašnjavaju iz sekretarijata.

Ukoliko građani ne podnesu poresku prijavu mogu dobiti prekršajnu prijavu: „Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji propisana je prekršajna odgovornost za nepodnošenje poreske prijave, u slučajevima kada je zakonom propisana obaveza podnošenja poreske prijave“.

Kada je reč o novom plaćanju poreza na imovinu, za sada je poznato da važi od početka 2021. godine i da je u nadležnosti opština i gradova. Iz ovog oporezivanja su izuzeti objekti koji imaju funkciju u poljoprivrednoj proizvodnji, reč je o ambarima, pušnicama, svinjcima, kokošinjcima, ili objektima koji služe za smeštaj traktora i ostale poljoprivredne mehanizacije.

Porez se plaća na bunare, bazene, šupe, kotlarnice, cisterne i druge pomoćne objekte, a osnovica za njihovo oporezivanje računa se na osnovu prosečnih tržišnih cena garaža u istoj zoni.

Izvor: N1

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica