Stroga kontrola jaja, ribe i mesa pred uskršnje praznike

Stroga kontrola jaja, ribe i mesa pred uskršnje praznike

Uoči predstojećih uskršnjih praznika veterinarski inspektori Ministarstva poljoprivrede, pored redovnih kontrola vršiće i vanredne koordinisane kontrole svih mesta na kojima se prodaje hrana životnjiskog porekla. Kontrola će biti sprovedena u 25 okruga Republike Srbije a akcenat će biti na ribi jajima i mesu.

 Jaja na pijaci - © Agromedia

Kontrole se planiraju i izvode u skladu sa analizom rizika, a sa posebnim osvrtom na mesta na kojima se u praznične dane očekuje veća potražnja a samim tim i ponuda.

Kada je reč o konzumnim jajima Veterinarska inspekcija kontroliše: poreklo, sledljivost u proizvodnji, sprovođenje dijagnostičkih ispitivanja jata koja se koriste za proizvodnju konzumnih jaja kao i parametara bezbednosti konzumnih jaja kao hrane, uslove čuvanja, skladištenja, i izlaganja prodaji, rokove upotrebe i deklarisanje. Kontrola se vrši kako u objektima za prodaju robe na malo tako i na zelenim pijacama.

Tokom prvog tromesečja 2018. godine, Veterinarski inspektori izvršili su 1.200 redovnih i vanrednih inspekcijskih nadzora u objektima za promet na malo koji su označeni kao rizični. Tokom kontrola utvrđeno je 262 neusaglašenosti, doneto 257 rešenja za otklanjanje neusaglašenosti i podneto je 119 prijava nadležnim prekršajnim sudovima zbog kršenja odredbi Zakona o bezbednosti hrane.

Iz razloga nebezbednosti po potrošače (hrana bez dokaza o poreklu, nepravilne deklaracije, nepravilni uslovi čuvanja, protekao rok trajanja i sl.) u ovom periodu isključeno je iz prometa i neškodljivo uništeno 1.345 kilograma mesa i proizvoda od mesa, 706 litara mleka i proizvoda od mleka, 11.199 kilograma ribe i proizvoda od ribe i 460 jaja i proizvoda od jaja.

 

Meso - © Pixabay

 

Veterinarska inspekcija u okviru svojih redovnih aktivnosti i u skladu sa ovlašćenjima, vrši stalni nadzor u objektima za proizvodnju, preradu, skladištenje i promet hrane životinjskog porekla – specijalizovanim maloprodajnim objektima (mesare, ribarnice, prodavnice mlečnih proizvoda), prodavnicama delikatesa, samoposlugama, megamarketima, restoranima, poslastičarnicama, kioscima brze hrane i zelenim pijacama.

Ministarstvo poljoprivrede, u saopštenju za javnost, apeluje na potrošače da hranu kupuju na mestima koja su za to registrovana i hranu koja je propisno deklarisana, odnosno da se ponašaju sa „pažnjom dobrog kupca“, ali i da prijave svaku sumnju na nepravilnost nadležnoj veterinarskoj inspekciji kako bi mogli preduzeti zakonom propisane mere i sankcionisati subjekte u poslovanju sa hranom kod kojih se te nepravilnosti utvrde.

Kontakt adrese, brojevi telefona i adrese elektronske pošte odseka veterinarske inspekcije u Upravnim Okruzima se nalaze na internet stranicama Uprave za veterinu.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica

.