Saznajemo: Ko ima pravo na podsticaje u proizvodnji jakih alkoholnih pića

Saznajemo: Ko ima pravo na podsticaje u proizvodnji jakih alkoholnih pića

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je novi Pravilnik o podsticajima za investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u sektoru proizvodnje jakih alkoholnih pića. Evo ko ima pravo na podsticaje i pod kojim uslovima.

Novim pravilnikom bliže se propisuju vrste podsticaja, uslovi, način ostvarivanja prava na podsticaje, obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, kao i maksimalni iznosi podsticaja po korisniku i po vrsti pojedine mere.

Predmet podsticaja su prihvatljive investicije i troškovi u izgradnju objekata, i/ili kupovinu nove opreme, uređaja i mašina u funkciji proizvodnje jakih alkoholnih pića, kao i opšti troškovi koji podrazumevaju izdatak za pripremu projekta i izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta.

Podsticaj mogu ostvariti lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

  • preduzetnik;
  • privredno društvo;
  • zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu
  • zadužbina registrovana u skladu sa zakonom kojim se uređuju zadužbine i fondacije,
  • crkva i verska zajednica, registrovane u skladu sa zakonom kojim se uređuju crkve i verske zajednice.

Pravo na podsticaje može se ostvariti za prihvatljive investicije i troškove, koji su u potpunosti realizovani u periodu od 15. novembra prethodne godine u odnosu na godinu u kojoj se podnosi zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje.

Za opšte troškove pravo na podsticaje može se ostvariti ako su troškovi realizovani i u periodu od 1. januara 2018. godine, a do dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje.

Postupak se pokreće podnošenjem zahteva za ostvarivanje prava na podsticaj u skladu sa Javnim pozivom, koji raspisuje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja za svaku kalendarsku godinu.


Tekst Javnog poziva objavljuje se na zvaničnoj internet stranici ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede, odnosno na zvaničnoj internet stranici Uprave. Podnosilac podnosi samo jedan zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje u kalendarskoj godini, za jednu ili više investicija.

Visina podsticaji se utvrđuju u iznosu od 60% od vrednosti realizovane prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost.

Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik podsticaja može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 15.500.000 dinara.


Ceo novi pravilnik možete pročitati ovde.

Izvor: UAP


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica