Psi lutalice desetkuju stada u valjevskim selima

Psi lutalice desetkuju stada u valjevskim selima

U valjevskim selima psi lutalice desetkuju stada. U Rađevom selu, Vujinovači, Valjevskoj loznici, Bukovici. Skoro svakog meseca može se čuti da je u nekom od ovčarnika zaklano ili izranjavano po nekoliko grla.

Psi lutalice destkovali stado ovaca u Valjevu - © Agromedia 

O broju stradalih grla svedoči i broj zahteva koji je od početka ove godine, podnet gradskoj Komisiji za naknadu štete od ujeda pasa lutalica u Valjevu. U period od januara do kraja maja 54 poljoprivrednika tražilo je od gradske uprave u Valjevu novčanu nadoknadu zbog štete koju su pretrpeli zbog napada napuštenih pasa na njihova stada ovaca. U sred dana stradalo je stado Stanka Ostojića u Sušici, kada je četiri – pet podivljanih životinja upalo u ograđeni pašnjak. Da nije bilo Ostojićevog komšije, koji je rasterao pse, ovaj domaćin bi izgubio preko trideset grla.

„Od zadobijenih rana jedno jagnje je uginulo, tri – četiri ovce su teško izranavljene,  a slično je sa još jednim jagnjetom koje je izgriženo. Osam sjagnjenih ovaca doživelo je težak stres i nije isključeno da će zbog toga izgubiti jaganjce. Svi pašnjaci su mi ograđeni, a šta vredi? Pitam se kome je sve ovo potrebno i zašto je ova moja životinja nezaštićena. Ja tražim zaštitu, ne tražim nadoknadu, ne treba mi“, kaže Ostojić, koga je i prošle godine zadesila ista muka, kada su psi lutalice izranjavali sedam – osam jagnjadi i nekoliko ovaca.

Obradu Adžiću iz Rađevog sela u dobro ograđenom toru psi lutalice su za samo nekoliko minuta zaklali dvdeset tri jagnjeta starosti od tri do četiri meseca.

„Ja sam im se radova, jer su svi dobro napredovali, a od 28 koliko ih se ove godine ojagnjilo osamanaest su bliznovi. Ovo je tuga. Seljaku i pile kad odnese je šteta, a ovo je već strašno. Šteta je ogromna. Ovo su bila umatičena jagnjad, a jedno vredi oko 15.000 dinara. Nije prvi put da psi lutalice u ovom delu Valjeva napadaju ovce i živinu“, priča Adžić , koji je do ovog krvavog pira u torovima imao 70 grla.

Psi lutalice destkovali stado ovaca u Valjevu - © Agromedia

Za šest meseci ove godine za naknadu štete poljoprivrednicima zbog napada na domaće životinje grad Valjevo će isplatiti preko 2,2 miliona dinara. U prvih pet meseci isplaćeno je milion i osamsto hiljada dinara, a samo u junu na osnovu četiri podneta zahteva biće isplaćena novčana nadokanada od 475.720. dinara. Tako će na ime naknade štete usled uginuća dve umatičene ovce i četvoro jaganjadi, grad Valjevo poljoprivredniku  iz Veselinovaca  isplatiti 100.000 dinara, po drugom zahtevu Komisija za naknadu štete donela je odluku da se zbog uginuća sedam ovaca, jednog ovna i tri jagnjeta isplati 119.900 dinara, dok će trenutno najveći iznos biti isplaćen poljoprivredniku kome su psi zaklali 23 jagnjeta u visini od 197.270 dinara.

„Kada su u pitanju domaće životinje pokušavamo da poljoprivrednicima nadoknadimo gubitak. Visina štete obračunava se na osnovu cena koje su na stočnim pijacama uz nadokandu veterinarskih troškova. Sve je veći broj napuštenih pasa kako u gradskom tako i na seoskom području, a  ljude i domaće životinje najviše napadaju vlasnički psi. Najviše pasa na ulici ima od vlasničkih pasa, jer mnogi vlasnici kada im se ošteni kuja štenad puštaju na ulicu. Grad radi na tome da se smanji broj pasa. Azil u selu Zlatariću je prepun, a kapacitet je 200 pasa. Stalno se sa ulice sklanjaju psi, radiće se sterilizacija, udomljavanje, dok će inspekcije  kontrolisati držanje vlasničkih pasa“,  kaže Milan Gajić, predsednik Komisije za naknadu štete od ujeda pasa lutalica grada Valjeva.


Pravilnik o postupku i načinu rešavanja zahteva građana za naknadu štete nastale ulsed ujeda pasa lutalica u vezi napda na domaće životinje propisuje da vlasnik čije su domaće životinje napali psi lutalice najkasnije u roku od 24 sata komunalnoj inspekciji podnosi prijavu o nastalom ujedu. Dalje se navodi da „radi utvrđivanja daljih činjenica vezanih za štetni događaj oštećeni zajedno sa komunalnim inspektorom izlazi na mesto štetnog događaja i da komunalni inspektor fotografiše psa lutalicu i povređene, odnosno usmrćene domaće životinje, kao i prostor u kome se desio štetni događaj (tor, štala, pašnjak) ukoliko je isto moguće.“

Zbog izuzetno uznemirujućih prizora, redakcija portala AGROmedia donela je odluku da ne objavljuje fotografije zaklanih ovaca. 

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica