Porast u voćarskoj i ratarskoj proizvodnji

Porast u voćarskoj i ratarskoj proizvodnji

Ratarska i voćarska proizvodnja u značajnom porastu. Proizvodnja grožđa u padu.

Kukuruz - ©Pixabay 

Prema prethodnim rezultatima, sa stanjem na dan 1. septembra 2018. godine, ostvarena proizvodnja pšenice iznosi 2.942 hiljada tona, što je za 29,3% više u odnosu na proizvodnju ostvarenu u prošloj godini. Ostvarena proizvodnja malina veća je za 11,5%, a višanja za 37,5%. 

Očekivana proizvodnja kukuruza iznosi 6.965 hiljada tona, što je za 73,3% više u odnosu na proizvodnju ostvarenu u prošloj godini. U poređenju sa prošlom godinom, očekuje se veća proizvodnja šećerne repe (2,8%), suncokreta (35,7%), soje (40,0%). 

U odnosu na desetogodišnji prosek (2008–2017), proizvodnja pšenice je veća za 17,7%, kukuruza za 15,2%, suncokreta za 58,5% i soje za 47,2%, a manja šećerne repe za 9,5%. 

U poređenju sa proizvodnjom ostvarenom u prošloj godini, očekuje se veća proizvodnja jabuka za 21,6% i šljiva za 30,1%. U odnosu na desetogodišnji prosek, očekuje se povećanje proizvodnje jabuka za 21,8% i šljiva za 1,8%.

Očekivana proizvodnja grožđa u Republici Srbiji manja je za 8,8% od prošlogodišnje proizvodnje, što je za 15,0% manje u odnosu na desetogodišnji prosek. 

S obzirom na vremenske prilike ove godine, rod grožđa je dobar.

Konačni podaci o proizvodnji useva, voća i grožđa u 2018. godini biće objavljeni u toku marta 2019. godine. 

Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže pojedinim podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju (ukupno).

Izvor: Republički zavod za statistiku

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica

.