MŠPV: Karteli među hladnjačarima maline ne postoje

MŠPV: Karteli među hladnjačarima maline ne postoje

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ne može ni zakonima ni ovlašćenjima da utiče na određivanje cene maline, navodi se u saoštenju za javnost. Takođe saopšteno je, da kada je malina u pitanju, ovo telo preduzelo sve korake iz svoje nadležnosti a što je dogovoreno sa predstavnicima udruženja.

U saopštenju se navodi da Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kao što je to i do sada bio slučaj u svakom trenutku stoji na raspolaganju poljoprivrednicima, bez obzira o kojoj je vrsti poljoprivredne proizvodnje reč.

Ministarstvo je u skladu sa dogovorima koji su postignuti sa predstavnicima udruženja u prethodnom periodu preduzelo apsolutno sve korake iz svoje nadležnosti. U tom smislu, na zahtev Ministarstva, Komisija za zaštitu konkurencije je izvršila analizu po pitanju eventualnih formiranja kartela među hladnjačarima i donela odluku da takva, ali ni slična zloupotreba na tržištu ne postoji.

Rešenje koje je donela Komisija već je dostavljeno udruženjima proizvođača maline, koja su tražila da se ispita postojanje zloupotreba stoji u saopštenju Ministarstva poljoprivrede.

Navodi se i da su preduzete i dodatne mere u delu ukidanja naknadnih kontrola prilikom izvoza srpske maline, zbog eventualnog prisustva norovirusa, čime je Srbija kao zemlja porekla u delu zdravstvene ispravnosti malina, ponovo na listi potpuno sigurnih izvoznika.

Srpska malina - © Pixabay

„Ministar je formirao i u okviru ministarstva i posebno telo za malinu što je i bio jedan od uslova proizvođača na poslednjem sastanku koji je održan u Vladi Republike Srbije. Iako je tokom svih sastanaka više puta ponovljeno svim predstavnicima proizvođača maline, još jednom želimo da ponovimo da država ne može ni po zakonu odnosno svojim ovlašćenjima da određuje cenu maline, jer je formiranje iste isključivo rezultat ponude i potražnje, kako na međunarodnom, tako i na našem tržištu“, navodi se u saopštenju.

U saopštenju se navodi da ministarstvo apeluje i poziva predstavnike malinara da formiraju jedno krovno udruženje ili asocijaciju koja će okupiti sve proizvođače, jer je postojanje velikog broja udruženja prepreka ka ostvarivanju svojih interesa.

Pročitaje više o sličnim temama:

Cena maline duplo niža od očekivane – malinari ne odustaju od protesta

Malinari traže sastanak sa predsednikom

Malinari zadovoljni – odustaju od protesta

Pakovanje malina: Kvalitet plodova određuje klasu

Malinari nakon sezone u minusu

Vraćena pošiljka malina zaražena norovirusom

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica

.