Kako konkurisati za podsticaje za izgradnju i opremanje objekata

Kako konkurisati za podsticaje za izgradnju i opremanje objekata

Ukoliko planirate da konkurišete za podsticaje za izgradnju i opremanje objekata u poljoprivrednoj proizvodnji, detalje saznajte u daljem tekstu.

Farma svinja - © Pixabay

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaj podnosi se Ministarstvu poljoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja, u periodu od 15. aprila do 15. oktobra 2018.godine.

Pravo na podsticaj se ostvaruje ako je investicija za koju se podnosi zahtev realizovana u periodu od 16. oktobra prethodne kalendarske godine pa do dana podnošenja zahteva za ostvarivanja prava na podsticaje, a najkasnije do 15.oktobra tekuće godine.

Visina podsticaja je 50 % od vrednosti investicije bez PDV-a, a za područja sa otežanim uslovima rada 65 % od vrednosti investicije. Najviši ukupni iznos podsticaja po podnosiocu zahteva je 2.000.000 dinara za podsticaje za izgradnju i opremanje objekata za čuvanje i skladištenje voća i povrća, a 3.500.000 dinara za podsticaje za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne stočarske proizvodnje.

Podsticaji obuhvataju podršku programima, i to:

  1. za izgradnju i opremanje objekata za čuvanje i skladištenje voća i povrća i pripremu voća i povrća za tržište.
  2. za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne stočarske proizvodnje, tj. izgradnju i opremanje objekata za smeštaj svinja, ovaca i koza, građenje novog objekta za skladištenje stajnjaka i nabavku nove opreme za manipulacij i distribuciju stajnjaka.

Krave na paši - © Pixabay

Pravo na podsticaje imaju:

  • fizičko lice – nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva;
  • preduzetnik;
  • privredno društvo;
  • zemljoradnička zadruga
  • i srednja škola.

Kako bi ostavrio pravo na podsticaj za izgradnju i opremanje objekata za čuvanje i skladištenje voća i povrća, podnosilac zahteva može da ostvari to pravo ako ima upisano u RPG najviše do 2 ha jagodastog voća, odnosno do 5 ha drugog voća, odnosno do 0,5 ha povrća u zaštićenom prostoru, odnosno do 3 ha povrća na otvorenom prostoru.

Kako bi ostavrio pravo na podsticaj za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne stočarske proizvodnje, podnosilac zahteva može da ostvari to pravo ako ima prijavljen stočni fond najviše do 19 mlečnih krava i/ili ako ima ukupni kapacitet objekta: do najviše 19 goveda i/ili do najviše 149 ovaca i koza i/ili do najviše 29 krmača i/ili 99 tovnih.

Ilustracija: Farma kokošaka - © Pixabay

Izuzetno, u 2018.godini dopunom pravilnika o podsticajima za investicije za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje propisano je da svi podnosioci zahteva za podsticaj koji su započeli realizaciju investicije za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje pre stupanja na snagu novog pravilnika rešavaće se po pravilniku o izgradnji i opremanju objekata iz 2017.godine.

Izvor: Poljoprivredne stručne i savetodavne službe

Autor: Dipl. inž. Beljić Zoran

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica

.