Edukativna poseta poljoprivrednih proizvođača Italiji i Sloveniji

Edukativna poseta poljoprivrednih proizvođača Italiji i Sloveniji

Gradska uprava Užice u saradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom „Zlatibor“, objavila je javni poziv za učešće poljoprivrednih proizvođača u programu studijske posete Italiji i Sloveniji. 

Ratarska proizvodnja - © Pixabay

Studijska poseta će biti realizovana krajem februara 2018.  godine sa ciljem upoznavanja lokalnih poljoprivrednih proizvođača sa iskustvima, znanjem i veštinama poljoprivrednih proizvođača i ostalih aktera u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja u Italiji i Sloveniji.

Pravo učešća mogu ostvariti fizička lica koja su nosioci ili članovi registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

Podnosilac prijave ostvaruje pravo na učešće u programu studijske posete ukoliko ispunjava sledeće uslove:

  • Da ima prebivalište na teritoriji grada Užica,
  • Da registrovano porodično poljoprivredno gazdinstvo ima aktivan status i da se nalazi na teritoriji grada Užica,
  • Da je izmirio sve poreske obaveze prema Gradu Užicu
  • Učesnici programa studijske posete su u obavezi da obezbede kofinansiranje u iznosu od 5.000 dinara. Rokovi i način uplate biće definisani posebnim ugovorom između učesnika i Regionalne razvojne agencije „Zlatibor“.

Više informacija možete dobiti na sajtu grada Užica.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica