Blizu smo rešenja problema upravljanja opasnim otpadom

Blizu smo rešenja problema upravljanja opasnim otpadom

Upravljanje otpadom predstavlja poseban izazov kada je reč o kapacitetima za osnovne usluge kao što su sakupljanje, transport, odlaganje otpada i nedostatak infrastrukture za tretman i odlaganje opasnog otpada. Da bi se uticalo na to, uspešno je održan EU tvining projekat – Unapređenje upravljanja opasnim otpadom u Republici Srbiji.

Blizu smo rešenja problema upravljanja opasnim otpadom - © Pixabay

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Evropska unija i partneri na projektu, Agencija za zaštitu životne sredine Austrije i Federalno ministarstvo za životnu sredinu, zaštitu prirode, izgradnju i nuklearnu bezbednost Nemačke obeležili su uspešan završetak EU tvining projekta – Unapređenje upravljanja opasnim otpadom u Republici Srbiji.

Kao deo zahteva iz Poglavlja 27 u pregovorima za pristupanje Evropskoj uniji, Srbija treba da usaglasi svoje nacionalno zakonodavstvo sa zakonodavstvom Evropske unije. Oblast upravljanja otpadom predstavlja poseban izazov kada su u pitanju pokrivenost i kapaciteti za osnovne usluge kao što su, sakupljanje, transport i odlaganje otpada, kao i nedostatak infrastrukture za tretman i odlaganje opasnog otpada.

Dve godine dug tvining projekat, koji je finansirala EU u iznosu od milion evra kroz IPA pretpristupnu pomoć i koji je sufinansirala Vlada Republike Srbije za cilj je imao da pomogne Srbiji da ispuni standarde iz oblasti zaštite životne sredine kroz institucionalnu izgradnju i unapređenje ekološke infrastrukture.

Kako bi se završio proces izrade zakonodavstva i strateško planiranje, u okviru projekta su postignuti svi predviđeni rezultati, analizirano je zakonodavstvo Srbije u vezi sa posebnim tokovima otpada, izrađeni su Studija o institucionalnoj organizaciji sistema upravljanja opasnim otpadom i Integrisani plan za upravljanje opasnim otpadom.

Očekuje se da rezultati projekta dovedu do boljeg upravljanja opasnim otpadom u Srbiji. Ovo će rezultirati efektivnijom ponovnom upotrebom i korišćenjem vrednih komponenti otpada, boljom zaštitom životne sredine i ljudi od štetnih supstanci, a samim tim i sveukupnim unapređenjem kvaliteta života građana Srbije.

Izvor: RTV

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica