Svet poljoprivrede Prodavnica

Bespovratna sredstva za unapređenje obrade voća i povrća

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Konkurs za dodelu sredstva za sufinansiranje investicija u fizička sredstva poljopirvrednih gazdinstva na teritoriji AP Vojvodine. Rok za prijavu je do 25. maja.

Ilustracija: Hladnjača - © Pixabay

Cilj i predmet ovog konkursa je podizanje tehničko-tehnološke opremljenosti poljoprivrednih gazdinstava, na osnovu dodele bespovratnih sredstava za opremanje hladnjača manjeg kapaciteta za sakupljanje i skladištenje voća i povrća i pripremu voća i povrća za tržište. 

Za ovaj konkurs izdvojeno je 100 miliona dinara. Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 4.500.000,00 dinara, odnosno 4.950.000,00 dinara za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna
lica, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, fizička lica i ovlašćena lica u pravnom licu mlađa od 40 godina i žene.

Prihvatljive investicije su sledeće:

1. nabavka opreme za – skladištenje voća i povrća i opreme za sakupljanje i pripremu voća i povrća za tržište: hladionička vrata, termoizolacioni paneli, elektrooprema i instalacije, rasveta, kontrolni sistemi u hladnjači, radni stolovi, vage i druga nenavedena pripadajuća oprema;

2. nabavka rashladne opreme za skladištenje voća i povrća: rashladni agregati, kompresori,
isparivači, kondenzatori;

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava za ovu namenu iznosi najviše do 2.000.000,00 dinara
po korisniku za navedenu opremu, odnosno 2.200.000,00 dinara po korisniku za navedenu opremu,
za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čija je investicija na području
sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, fizička lica i ovlašćena lica u pravnom licu
mlađa od 40 godina i žene.

3. nabavka opreme – linija za čišćenje i pranje proizvoda;

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava za ovu namenu iznosi najviše do 2.000.000,00 dinara
po korisniku za navedenu opremu, odnosno 2.200.000,00 dinara po korisniku za navedenu opremu,
za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čija je investicija na području
sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, fizička lica i ovlašćena lica u pravnom licu
mlađa od 40 godina i žene.

4. nabavka opreme – linija za berbu, sortiranje i kalibriranje proizvoda;

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava za ovu namenu iznosi najviše do 2.000.000,00 dinara
po korisniku za navedenu opremu, odnosno 2.200.000,00 dinara po korisniku za navedenu opremu,
za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čija je investicija na području
sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, fizička lica i ovlašćena lica u pravnom licu
mlađa od 40 godina i žene.

5. nabavka opreme-linija za pakovanje i obeležavanje proizvoda;

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava za ovu namenu iznosi najviše do 2.000.000,00 dinara
po korisniku za navedenu opremu, odnosno 2.200.000,00 dinara po korisniku za navedenu opremu,
za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čija je investicija na području
sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, fizička lica i ovlašćena lica u pravnom licu
mlađa od 40 godina i žene.

6. nabavka boks paleta za transport i skladištenje proizvoda;

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava za ovu namenu iznosi najviše do 2.000.000,00 dinara
po korisniku za navedenu opremu, odnosno 2.200.000,00 dinara po korisniku za navedenu opremu,
za podnosioce prijava: fizička lica, preduzetnike i pravna lica, čija je investicija na području
sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, fizička lica i ovlašćena lica u pravnom licu
mlađa od 40 godina i žene.

Komentari