Agrarni budžet za Vojvodinu za ovu godinu bolje raspoređen

Agrarni budžet za Vojvodinu za ovu godinu bolje raspoređen

Efikasniji agrarni budžet Vojvodine obezbediće veća sredstva za registrovana poljoprivredna gazdinstva. Više novca izdvojeno je za programe u oblasti lovstva, razvoj sela i podršku mladim poljoprivrednicima. Pokrajinski agrarni budžet za 2019. je nominalno manji, ali efektivnije koncipiran.

Efikasniji agrarni budžet za Vojvodinu - ©Pixabay

Agrarni budžet Vojvodine za 2019. godinu doneće više novca poljoprivrednicima. Predviđeni iznos budžeta jeste 6,3 milijarde dinara, a tokom godine očekuju se i rebalansi budžeta koji će značiti dodatna sredstva za poljoprivredu Vojvodine.

Kako je izjavio pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Vuk Radojević, budžet za poljoprivredu u 2019. godini jeste ˶nominalno nešto manji˝, ali da je koncipiran ˶nejefektivnije do sada kada su u pitanju tekuća davanja tokom budžetske godine˝. Dodao je da je obezbeđeno više sredstava za registrovana poljoprivredna gazdinstva.

Kazao je i da su realizovane sve preuzete obaveze kroz budžete u 2017. i 2018. godini, te da se u 2019. godinu ulazi sa 96 posto operativnim agrarnim budžetom. ˶Dakle, realizovali smo sve započete projekte iz prethodnog perioda i sveli smo na minimum sve preuzete obaveze iz 2018. godine˝, istakao je Radojević.

Кada je reč o programu za zemljište, za ove namene planirana su sredstva u visini od 1,5 milijardi dinara, u okviru kojih je 77 miliona dinara preuzetih obaveza, tako da će Sekretarijat nastaviti sa svim merama iz prethodne godine, a to su izdvajanja za registrovana poljoprivredna gazdinstva i lokalne samouprave.

Nova mera u okviru programa za zemljište odnosiće se na finansiranje dobrovoljnih vatrogasnih društava, za šta je planirano 40 miliona dinara za nabavku nove opreme i novih vatrogasnih vozila.

Za program za razvoja sela u narednoj godini planirano je 668 miliona dinara ili 35 odsto više sredstava nego 2018. godine, a za podršku mladim poljoprivrednicima do 40 godina izdvojeno je 250 miliona dinara, odnosno 25 posto više za startap programe nego prethodne godine, rekao je Radojević.

Sekretarijat će nastaviti i ulaganja u visokoobrazovne institucije i srednje poljoprivredne škole u cilju unapređivanja obrazovanja i podizanja kvaliteta dualne nastave.


Budžetski fond za vode je planiran na nivou od 3,7 milijardi dinara, čiji se deo odnosi za konkurse namenjene lokalnim samoupravama za izgradnju i rekonstrukciju vodovodne i kanalizacione mreže, a deo na poslovanje JVP Vode Vojvodine.

U okviru programa za šume, biće nastavljene podsticajne mere iz 2017. godine, i to za izgradnju i rekonstrukciju šumskih puteva, pošumljavanje i unapređivanja rasadničke proizvodnje.

Radojević je naveo da je za program u oblasti lovstva izdvojeno nešto više sredstava nego 2018, i da će biti nastavljena podrška nabavci terenskih vozila za rad lovačkih udruženja. On je pozvao vojvođanske poljoprivrednike da konkurišu za sredstva Sekretarijata za poljoprivredu, koja će im biti na raspolaganju već krajem januara.


Izvor: B92


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica