Rezultati pretrage: Pioneer
Pioneer hibrid - PR33T56 Ratarstvo 21. april 2016.

Pioneer hibrid - PR33T56

Pioneerov hibrid PR33T56 je proveren hibrid novije generacije sa vrlo visokim potencijalom prinosa. Zrno mu je nešto tvrđe, odličnog kvaliteta.

Pioneer hibrid - PR34N43 Ratarstvo 11. april 2016.

Pioneer hibrid - PR34N43

Pioneerov hibrid PR34N43 je proveren hibrid novije generacije, veoma visokog prinosa. Stablo je niže sa nižim položajem klipa, a koren jak i razgranat.

Pioneer hibrid - P1114 Ratarstvo 08. april 2016.

Pioneer hibrid - P1114

Pioneerov hibrid kukuruza P1114 je hibrid nove generacije, stvoren prvenstveno za rekordne prinose zrna. Zrno je u tipu tvrđeg zubana sa osobinom brzog otpuštanja vlage.

Pioneer hibrid - P0725 Ratarstvo 30. mart 2016.

Pioneer hibrid - P0725

Pioneerov hibrid kukuruza P0725 je novi hibrid vrlo visokog potencijala rađanja. Ima visoko, čvrsto stablo i viši položaj klipa, a zrno mu je u tipu polutvrdunca.

Pioneer hibrid - P0704 Ratarstvo 20. mart 2016.

Pioneer hibrid - P0704

Pioneerov hibrid P0704 pripada novoj generaciji vrhunskih hibrida u srednje kasnoj grupi. On daje odlične prinose kako u srednje vlažnim, tako i u sušnim regionima.

Pioneer hibrid - P0412 Ratarstvo 16. mart 2016.

Pioneer hibrid - P0412

Pioneerov hibrid P0412 je novi Optimum® AQUAmax® hibrid u grupi 500. Stablo mu je više, sa visokim klipom, a zrno u tipu tvrdog zubana. Odličan je za silažu.

Pioneer hibrid - P0216 Ratarstvo 08. mart 2016.

Pioneer hibrid - P0216

Pioneer hibrid P0216 je novi hibrid koji spada u Optimum® AQUAmax® hibride. On je namenjen za sve regione gajenja, a posebno za one koji imaju deficit vode.

Pioneer hibrid - PR36K67 Ratarstvo 05. mart 2016.

Pioneer hibrid - PR36K67

Pioneerov hibrid PR36K67 je srednje kasni hibrid visokog potencijala rodnosti. Njegovo stablo karakteriše viši položaj klipa, koji je srednje krupan do krupan.

Pioneer hibrid - P9911 Ratarstvo 25. februar 2016.

Pioneer hibrid - P9911

Pioneer hibrid P9911 nalazi se na samom početku FAO grupe 400 i spada u Optimum® AQUAmax® grupu. Karakteriše ga veoma visok prinos i niska vlaga u berbi.

Pioneer hibrid - PR36V52 Ratarstvo 18. februar 2016.

Pioneer hibrid - PR36V52

Pioneer hibrid - PR36V52 je hibrid novije generacije i ima veoma visok potencijal prinosa. Stablo mu je srednje visine, a zrno u tipu tvrđeg zubana.

Pioneer hibrid - P0023 Ratarstvo 11. februar 2016.

Pioneer hibrid - P0023

Pioneer hibrid - P0023 spada u najnoviju generaciju Optimum® AQUAmax® hibrida u srednje ranoj grupi zrenja. On je namenjen za regione u kojima postoji deficit vlage.

Pioneer hibrid - PR37F73 Ratarstvo 31. januar 2016.

Pioneer hibrid - PR37F73

Pioneer hibrid PR37F73 karakteriše veoma visok prinos u njegovoj grupi zrenja. Stablo mu je srednje visine, sa srednjim položajem klipa.

Pioneer hibrid - P9721 Ratarstvo 24. januar 2016.

Pioneer hibrid - P9721

Hibrid P9721 je hibrid visokog potencijala prinosa. Stablo je dobre čvrstine, a položaj klipa nešto viši. Zrno mu je u tipu zubana.

Pioneer hibrid - PR37N01 Ratarstvo 19. januar 2016.

Pioneer hibrid - PR37N01

Hibrid PR37N01 daje veoma visoke prinose u svojoj grupi zrenja. Njegovo stablo je visoko sa nižim položajem klipa, a zrno mu je u tipu zubana.

Pioneer hibrid - P9241 Ratarstvo 09. januar 2016.

Pioneer hibrid - P9241

P9241 je novi hibrid u ranoj grupi koji spada u Optimum® AQUAmax® grupu hibrida. Namenjen je za sve regione gajenja, a posebno za one koji imaju deficit vode.

Pioneer hibrid - P9175 Ratarstvo 02. januar 2016.

Pioneer hibrid - P9175

Hibrid P9175 je prvi u vrlo ranoj grupi koji spada u Optimum® AQUAmax® hibride. Namenjen je za sve regione, a posebno za one koji imaju deficit vode.