Ruma – opština

Izaberite opštinu

Opšti podaci o opštini Ruma

Opština Ruma nalazi se u centralnom delu Srema, u podnožju Fruške gore, u AP Vojvodini i teritorijalno pripada Sremskom okrugu. Blizu joj je reka Dunav, a Sava je na 10 km od naselja. Opština zahvata površinu od 582 kilometra kvadratna i sačinjava je 18 naselja: Klenak, Putinci, Hrtkovci, Platičevo, Nikinci, Pećinci, Buđanovci, Dobrinci, Voganj, Grabovci, Kraljevci, Stejanovci, Žarkovac, Vitojevci, Donji Petrovci, Pavlovci, Mali Radinci i Ruma.

Prema popisu iz  2011. godine, samo mesto Ruma broji 30.076, a čitava Opština 54.339 stanovnika. Većinsko stanovništvo je srpsko sa udelom od 86,2%, sledi hrvatsko sa 3,1%, mađarsko sa 2,1% i romsko sa 2,4%. 

Opšti podaci o poljoprivredi u Rumi

Poljoprivredne površine prostiru se na 43.943 hektara, što čini 74% teritorije Opštine, dok se pod šumom nalazi 5.975 hektara. Od 17.500 domaćinstava, 7.000 se bavi poljoprivredom. Zemlja je bogata i plodna, pa se bave ratarstvom, povrtarstvom, voćarstvom i vinogradarstvom, a od 2005. godine razvija se i organska proizvodnja u Sremu. Zbog velikih prinosa ratarskih kultura postoji prehrambena industrija, a shodno tome, u Rumi postoji i Poljoprivredna škola u kojoj se obrazuju profili potrebni ovom području. Zbog čestih suša, postoje tri Rumska kanala za navodnjavanje zemljišta kao i veštačko jezero Borkovac.

Istorija opštine Ruma

Na teritoriji ove Opštine boravili su brojni narodi, o čemu nam svedoči arheološki lokalitet Gomolava kod sela Hrtkovci. Prolazili su ovuda Iliri i Kelti, a Rimljani su, od celog ovog područja Srema, osnovali pograničnu pokrajinu sa najvećim naseljenim mestom zvanim Sirmijum. Na teritoriji današnje Rume, u vreme Rimljana, ovde su se nalazila poljoprivredna imanja, tzv. vila Rustika. Od III veka i nadalje, ovim prostorom vladali su Huni, Avari, Sloveni i Turci.

Smatra se da je sama reč Ruma orijentalnog porekla i da ovaj naziv mesta datira iz perioda vladavine Osmanlijskog carstva, iako se prvi put naselje Ruma pominje u Sremskom defteru iz 1566/1567. godine, kada se zna da je bilo naseljeno Srbima i imalo 49 domaćinstava koja su se bavila zemljoradnjom i stočarstvom i plaćala Turcima porez. Posle rata Austrije i Turske, koji se vodio od 1683. do 1699. godine, Srem je podeljen, a Ruma je ostala u Turskom delu. Kada je počela Velika seoba Srba, jedan deo naroda naselio je Srem, a nakon potpisivanja mira u Požarevcu 1718. godine, sama Ruma, a i celo Sremsko područje, ulazi u sastav Habzburške monarhije i zavladao je mir u ovim krajevima.

1746. godine Ruma postaje vlastelinstvo barona Marka Pejačevića i tada počinje da se stvara urbano naselje sa prostranim ulicama. Prvi meštani bili su  Srbi i Nemci i počeli su da se razvijaju zanatstvo i trgovina. Od 1747. godine, poveljom carice Marije Terezije, Ruma postaje slobodna varoš, a krajem XIX i početkom XX veka dobija izgled gradskog naselja. Zahvaljujući svom privrednom razvoju status grada dobija 1933. godine.

Napredak Opštine usporen je izbijanjem Prvog svetskog rata, kada stanovništvo masovno odbija mobilizaciju, jer je to rat protiv njihove braće, pa je tim povodom u Rumi 1918. godine, održana skupština na kojoj se Srem izjasnio za pripajanje Srbiji. U toku Drugog svetskog rata celo područje bilo je okupirano od strane Nemaca, te se građani masovno priključuju NOR-u. Grad je oslobođen 1944. godine, ali sada je bez nemačke nacionalne manjine koja se iselila posle okupacije. Nakon oslobođenja ceo Srem, uključujući i Rumu, ulazi u sastav AP Vojvodine.

Danas se stanovništvo Opštine bavi poljoprivredom ili se zapošljava u industriji. Ruma ima sedam industrijskih zona na velikim površinama, a najveća je Rumska petlja koja se prostire na 308 hektara, sledi Zapad na 195, Istok na 42, Sever na 19, Jug 1 na 50, Jug 2 na 390 i Jug 3 na 140 hektara. Tu se nalaze sedišta velikih kompanija kao što su: Agena, Insert, Adria teks, Calzedonia, Rumatrans i Rumagume…

Značajne ličnosti koje su živele ili radile u Opštini su: Slavoljub Vorkapić, američki filmski teoretičar i reditelj, Atanasije Stojković, naučnik i pisac, Jovan i Konstantin Pantelić, slikari, Danilo Pantić, fudbaler Partizana.

Opština Rume je od Novog Sada udaljena 35 km, Beograda 50, Šabca 30, a Sremske Mitrovice 20 km. Kroz samo mesto prolazi 45. uporednik, a zapadno je 20. meridijan. Leži na nadmorskoj visini od 111 metara i ima umereno kontinentalnu klimu. Pored Opštine prolaze magistralna pruga Beograd-Zagreb koja je povezuje sa Evropom i magistralni put Novi Sad-Šabac(M-21). Autoput E-70 udaljen je od Rume 6 km, a do aerodroma “Nikola Tesla“ ima 35km. 

U opštini Ruma, prema zvaničnim podacima iz popisa poljoprivrede koji je Republički  zavod za statistiku sproveo 2012. godine, 5.425 gazdinstvo koristi poljoprivredno zemljište. U najvećem broju imaju oranice i bašte, odnosno najčešće gaje kukuruz za zrno (njih 3.366), a zatim pšenicu i krupnik – 2.565 gazdinstava. Prema broju slede poljoprivredna domaćinstva koja proizvode soju – 837, ječam – 526, bostan – 507 i lucerku (413).

Najveći broj gazdinstava su porodična (99,21%), a ostalo su pravna lica.

Ukupno 486 gazdinstava specijalizovano je za tov svinja, njih 888 bavi se kombinovano ratarstvom, svinjama i živinom, međutim najviše je onih koji su se specijalizovali za žitarice (1.526).

Poljoprivredom se u Rumi bavi 11.302 ljudi, a muškarci prednjače kada je reč o ukupnom broju.

Polna struktura stanovništva u opštini Ruma @AgromediaKada je reč o nosiocima gazdinstava u opštini Ruma, muškarci su ponovo u prednosti i učestvuju sa 82,26%, dok je udeo žena mnogo manji (17,74%).

Nosioci gazdinstava u opštini Ruma @AgromediaKada je reč o članovima poljoprivrednih domaćinstava, tu su muškarci u manjini i ima ih 36,15%.