Svet poljoprivrede Prodavnica

Uprkos otežanoj setvi kvalitet luka na visokom nivou

Kiša i loše vreme nisu sprečili proizvođače crnog luka iz Makedonije , Bosne i Hercegovine, Hrvatske i naravno iz Srbije da posete dane polja koje je organizovala kompanija Arum u Golubincima. Iako zbog jakoga pljuska proizvođači nisu mogli da izađu na njive kompanije Delta Agrar gde su se ogledi izvodili , domaćini iz kompanije Arum su se potrudili da donesu uzorke svih sorti.

“Kompanija Arum je lider u Srbiji kada je reč o proizvodnji semena lukova iz direktne setve. Veliki broj profesionalnih proizvođača  koristi seme luka iz direktne setve firme Bejo zaden, čiji smo mi dugogodišnji zastupnik”, ističe Zoran Puača, direktor kompanije Arum.

Ova godina je, kaže Milanko Gajić iz firme Arum, bila vrlo specifična. Proizvođači su posejali luk još u prvoj polovini februara meseca, a setva je trajala duže čak do aprila meseca. Promenljive temeprarature I rani mrazevi su bili veliki izazov ali nisu negativno uticali na klijanje luka. Kvalitet luka je dobar ali će roda biti manje.

“Ove godine su se uprkos lošim vremenskim uslovima istakli neki hibridi kompanije Bejo zaden, to je pre svega Sonoma, ona polako zamenjuje Crocket,  Hamilton izuzetno dobar skladištar koji ne može da se oljušti”, kaže Milanko Gajić iz kompanije Arum.

Već duži niz godina kompanija Delta Agrar je u saradnji sa Arum Deč organizuje ogledna polja luka. Postigli smo dobre rezultate u ogledima I dobili smo uvid u nove hibride koje BEjo tek treba da ubaci na tržište. Jedan od razloga je bio i proveriti kako se određeni hibridi ponašaju u proizvodnji da bismo lakše odabrali hibride u godinama koje dolaze.

“Ove godine proizvodimo luk na 25 hektara, a cilj je da u narednim godinama tu proizvodnju širimo i postanemo lideri, ali i da radimo izvoz crnog luka”, ističe Dušan Nikolić iz kompanije Delta Agrar.

Kod proizvodnje crnoga luka treba savladati mnogo izazova da bi proizvodnja bila uspešna ali tu nije kraj, podjednako je važno I kvalitetno skladištenje i čuvanje crnoga luka.

Luk je veoma značajan povrtarski proizvod koji ima mogućnost odloženog korišćenja. Uskladišten luk može da s ekoristi i 7 meseci nakon vađenja. I prava zarada dolazi kada prodajete luk tom čitave te sezone. Za to je potrebno imati dobro skladište rekao nam je dr. Živko Bugarčić. A većina naših proizvođača nema dovoljno dobro I adekvatno skladište, koja nemaju važne parametere za kontrolu ventilacije. Skladištni gubici su veliki.

“Izgradnja skladišta za čuvanje luka sa ventilacijom I sa hlađenjem nije nimalo jeftino. To su skupi objekti. Ne isplati se izgradnja objekta za manje od 400 tone jer je ugradnja opreme skupa i ona ima neki nivo opterećenja po toni. Treba dugoročno planirati investiciije i ulaganje u objekte za skladištenje. Nažalost neki proizvođači bez odgovarajućih kredita ne mogu da u to ulažu”, kaže dr Živko Bugarčić.

Ako još niste sigurni zašto da kupujete seme crnoga luka od kopanije ARUM evo nekoliko dodatnih razloga.

Kompanija Arum pored kvalitetnih semena luka ima I dobru podršku stručnjaka.

Komentari