Špartanje – korisna i ekonomična agrotehnička mera

Špartanje – korisna i ekonomična agrotehnička mera

Kultivacija, špartanje je vrlo vaažna agrotehnička mera. Šparta se kukuruz, soja, suncokret, sirak svi širokoredni usevi. Glavni razlog špartanja  je zavisno od uslova u kojima se odvija, da li je usled prevelikih padavina potrebno zemljište provetriti – razbiti pokoricu i poboljšati vodno vazdušni režim, ili drugi razlog usled sušnih dana sprečiti isparavanje vode sa površine zemljišta.

Špartanje

Poslednjih godina jako popularna mera naročito kod proizvodjača koji se bave organskom proizvodnjom.

Špartanje kao operacija ima par prednosti:

  • isključivanje, smanjenje upotrebe herbicida
  • uništavanje korova
  • poboljšanje zemljištne strukture u površinskom sloju

Špartanje kao redovna operacija u proizvodnji iziskuje najjmanje izdvajanje troškova. Minimalna je potrošnja goriva a što se tiče i samih izdvajanja za kupovinu mašine, špartača takodje ne iziskuje neka ozbiljnija sredstva za razliku od drugih mašina kao što su drljače, tanjirače, plugovi.

Špartač je jednostavna mašina i laka za održavanje. Redovno podmazivanje, oštrenje motičica ili zamena istih, tokom vremena i koji ležaj na crtalu i to je sve što je potrebno da ova mašina potraje.

Jako popularna mera za sve proizvodjače koji žele da smanje korišćenje herbicida. Vrlo zastupljena mera naročito na manjim gazdinstvima.

Kod velikih gazdinstva ovu meru nije moguće i potpunosti primeniti, zbog velikog obima posla i korišćenja pesticida. Jer posle tretmana potrebno je jedno minimum  desetak dana  proći da bi se ova agrotehnička mera primenila, zbog perioda koji je potreban da bi herbicid delovao na korov.

Špartanje


Špartanje u sirku jako zastupljeno, i neophodno jer sirak kao kulturu je moguće samo prskati od širokolisnih korova, tako da je ova operacija jako važna a možemo slobodno reći i od krucijalnog značaja jer njom možemo suzbiti korove koje ne možemo tretirati. Špartanje u sirku može i ide uglavnom i do dva puta.

Jako je bitno pri primeni ove operacije o bilo kom usevu da je reč primeniti odgovarajuću brzinu kretanja. U manjim usevima se sporije kretati da ne bi iste zagrnuli – zatrpali zemljom.

Preporuka struke je da useve treba špartati tek popodne, jer su u prepodnevnim časovima biljke krte i hidratisane.


Obavezno pre i u toku rada obratiti pažnju na razmak izmedju motičica.

KAKO da POKROVNI usevi rade za vas!


U današnjem vremenu gde je hemijska industrija napredovala, i gde tehnika i tehnologija okupira svaku sferu društva, aktivnost kao špartanje i pored toga opstaje i ima i dalje svoju funkciju, svoju svrhu i sigurno će u budućnosti biti i zastupljenija jer sam čovek teži i želi da se vrati nekim prirodnijim uslovima, navikama.

A špartanje kao agrotehnička mera sigurno time doprinosi imajući u vidu da umanjuje samu upotrebu herbicida pa čak negde u potpunosti i eliminiše.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica