Zaštita vinove loze tokom cvetanja: aktuelne preporuke zbog obilnih padavina

Zaštita vinove loze tokom cvetanja: aktuelne preporuke zbog obilnih padavina

Ovo je kritičan period zbog obilnih padavina u kojem je neophodno zaštititi vinovu lozu.

vinova loza

 

Na području Srbije, vinova loza se nalazi u različitim fazama cvetanja.

Ovo je izuzetno osetljiva faza sa aspekta zaštite od prouzrokovača bolesti, pogotovo imajući u vidu uslove u kojima se odvija proizvodnja, česte padavine, visoke vrednosti relativne vlažnosti vazduha i temperature u rasponu od 13 do 26 °C što su gotovo optimalni uslovi za razvoj najznačajnijih patogena.

U neadekvatno štićenim vinogradima i tamo gde se nije mogla sprovesti pravovremena zaštita zbog obilnih padavina, uočeni su simptomi plamenjačepepelnice i crne truleži, a u zasadima sa ekspozicijom u dolinama čak i prisustvo simptoma sive truleži na cvetnim kapicama.

Čim vremenski uslovi dozvole, preporuka je primena sledeće kombinacije fungicida:

PREPARAT AKTIVNA MATERIJA DOZA
Profiler ili fosetil-aluminijum+fluopikolid 2,25-3 kg/ha
Mikal flash ili fosetil-aluminijum+folpet 0,3-0,4%
Pergado F 45 WG ili mandipropamid+folpet 2-2,5 kg/ha
Ampexio ili mandipropamid+zoksamid 0,5 kg/ha
Orvego ili dimetomorf+ametoktradin 0,8 l/ha
Forum star ili dimetomorf+folpet 1,75-2 kg/ha
+
Cantus boskalid 1-1,2 kg/ha

Važno: Usled intenzivnog porasta biljne mase, u ovom momentu je veoma značajna mera prekraćivanja i vezivanja lastara kako bi aplikacija pri zaštiti zasada bila što kvalitetnija.

U vinogradarskim područjima gde je prisutna i proizvodnja uljane repice, već nekoliko godina se beleži prisustvo repičinog sjajnika na cvastima. Kao posledica ishrane ove štetočine polenom, dolazi do pojave rehuljavih grozdova.


Kako je u fazi cvetanja zabranjena primena insekticida, gde god je izvodljivo, preporučuje se postavljanje žutih posuda sa vodom i deterdžentom za masovno izlovljavanje repičinog sjajnika.

IZVOR: PIS

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica