Cvetanje vinove loze – vreme kada loza miruje

Cvetanje vinove loze – vreme kada loza miruje

Gajenje vinove loze ima istorijsku tradiciju i korene koji se mogu porediti sa osnovama razvoja civilizacije i kulture naroda. Grožđe se kao voćna vrsta može koristiti kao svež voćni plod – stono groždje, ali može se i prerađivati, za proizvodnju vina, raznih drugih alkoholnih pića, sirćeta ili kao prerada nusprodukata, ulje od koštica grožđa i slično.

Vinova loza - © Pixabay

Održavanje vinograda tokom jedne sezone u velikoj meri odnosi se na pravilnu upotrebu zaštitnih sredstava. Takođe, održavanje je i rezidba, zalamanje, vezivanje i proređivanje. Prskanjem vinove loze, obezbeđujemo preventivnu zaštitu od biljnih bolest i štetočina.

Korišćenjem različitih pesticida, možemo prema recepturi preventivno štititi lozu, ili ukoliko ima potrebe i kurativno, odnosno sanirati – lečiti, nastali problem.

Biljne bolesti i štetočine kod vinove loze i njihovo suzbijanje su usko vezane sa fazama razvoja – fenofazama loze tokom jedne godine. Skala BBCH koja definiše faze razvoja vinove loze prati se tokom sezone i prema njoj se određuje termin i vrsta sredstava za tretiranje loze.

Faza cvetanja vinove loze je trenutak u kome se, zavisno od sorte vinove loze, otvaraju cvetni pupoljci. Cvetni zametak i formiranje grozdaste cvasti počinje već u fazi trećeg ili četvrtog lista i traje sve do porasta lastara do 8 lista.

Ovo je period kada se prividno ugledaju grozdići, koji nose pupoljke cvetova a ne začetke zrna, odnosno puceta groždja. Često se pogrešno misli da je ovakav začetak grozda i parametar rodnosti loze, ali je to samo potencijal, a oprašivanje cveta i drugi uslovi će odrediti rodnost.

Grožđe - © Pixabay

Gajenje vinove loze – faza pred cvetanje

Faza pred cvetanje loze i trenutak kada se cvast širi i razgranava, sve do trenutka početka cvetanja grozda su veoma bitne, ukoliko je reč o tretiranju osnovnih bolesti vinove loze – plamenjača i pepelica. U ovom trenutku se mora obavitii vrlo kvalitetna zaštita, obavezno sistemičnim sredstvima. Razlog je pauza u radovima tokom faze cvetanja, kada se loza ne tretira, niti se obavljaju radovi vezivanja ili zalamanja.


Cvetanje loze

Cvetanje loze mora proteći neometano, jer svako fizičko uzurpiranje cveta dovodi do opadanja nežnih cvetova i gubitka polena, što utiče na smanjenje plodnosti i sam gubitak zametaka ili celih grozdova. Hemijska sredstva mogu oštetiti tučak cveta i okvasiti polen. Oprašivanje grozdova vrše insekti, uključujući pčele, ali se deo cvetova oprašuje i fizički- vetrom.

Kako orezati vinovu lozu u leto i zašto je to važno?

Korišćenjem insekticida u vreme cvetanja ugrožavaju se insekti oprašivači i ovo može biti jedan od razloga umanjenog broja oprašenih cvetova, a samim tim i proređenih grozdova. U krajnjem slučaju i izostanka ploda u potpunosti.


Neka hemijska sredstva za zaštitu vinove loze mogu biti u osnovi mineralna ulja, koja svojm lepljivošću smanjuju pokretljivost polenovih zrna, a mogu onesposobiti tučak na cvetu.

Vinova loza - © Pixabay


Period cvetanja vinove loze se vezuje za sredinu maja, ali na toplijim pozicijama i na okućnicama, cvetanje kod ranih sorata može početi i odmah nakon prvog maja. Trajanje cvetanja kod loze je oko 4 do 7 dana, nekada i svega tri dana. Poslednje cvetanje kasnih sorata loze, se okončava sa krajem maja.

Zelena rezidba vinove loze bitno povećava kvalitet grožđa

Zaštita vinove loze

Neposredno posle cvetanja sledi obavezna zaštita vinove loze, jer je to faza kada loza može biti oštećena delovanjem plamenjače, pepelnice ili insektima, a ova faza je početak tretiranja loze preventivno protiv sive trulezi.

Predlog za tretiranje vinove loze pred cvetanje su preparati na bazi: metalaksil i mankozeb, sa dodavanjem strobulina i folijarne prihrane NPK 20.20.20 + ME

Predlog za tretiranje vinove loze posle cvetanja je: fosetil aluminijum sa dodavanjem tiofanata i dodavanjem cimoksanila uz organsku folijarnu prihranu

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica