5 preparata koji će sačuvati dobar rod u vašim vinogradima

5 preparata koji će sačuvati dobar rod u vašim vinogradima

Na imanju porodice Ćosić, u mestu Vitkovo, zabeležili smo kako izgleda jedan lep vinograd u fazi intenzivnog porasta. Ta faza prethodi cvetanju i u njoj je loza najosetljivija kada je reč o mogućnostima pojave plamenjače. Zato je veoma važno pravilno je i uspešno zaštititi upravo sada. Mi smo saznali kako.

 

Vinova loza - © Pixabay

Sreten Rilak iz kompanije „Galenika-Fitofarmacija“ otkrio nam je uz pomoć kojih preparata vinova loza može uspešno da se zaštiti od plamenjače.

Vinogradari i vinari sa tradicijom – porodica Ćosić

Ukoliko plamenjača uzme maha, velika oštećenja javljaju se prvo na listu, a kasnije na lastarima i na plodu. Zato zaštitu vinove loze od plamenjače treba obavljati redovno i preventivno i to kombinacijom preventivnih i sistemičnih fungicida. ‘Galenika-Fitofarmacija’ je proteklih nekoliko godina u okviru razvoja novih proizvoda intenzivno radila na segmentu zaštite vinove loze od plamenjače.“

Kao rezultat tog rada, u ovom trenutku stručni tim Galenike-Fitofarmacije može proizvođačima da preporuči dva visokoefikasna fungicida, koji predstavljaju gotovu kombinaciju sistemičnih i kontaktnih fungicida. To su Alijansa i Fantic M. Alijansa je fungicid koji sadrži kombinaciju aktivnih materija mankozeb i metalaksil, a primenjuje se u dozi od 2,5 kilograma po hektaru. Najbolji efekat Alijanse u zaštiti od plamenjače postiže se kada se preparat primenjuje u fazi intenzivnog porasta, kada su lastari iznad 30 centimetara visine.“

Fantic M je fungicid koji sadrži kombinaciju aktivnih materija benalaksil i mankozeb. Njegova efikasnost bazira se upravo na sinergizmu delovanja ove dve aktivne materije. Mankozeb, kao kontaktni fungicid, sprečava da dođe do klijanja spora, pa samim tim sprečava i ostvarivanje infekcije. Posebno dobra karakteristika mankozeba je što fitopatogene gljive ne razvijaju rezistentnost.“

S druge strane, benalaksil, kao sistemični fungicid, nakon primene se veoma brzo usvaja. On ima moć akripetalnog kretanja, pa se vrlo brzo transportuje u gotovo sve delove biljke i na taj način omogućava da mladi prirasti koji se razvijaju nakon obavljenog tretmana budu delimično zaštićeni. Ovakav način delovanja Fantica M treba iskoristiti upravo u ovim fazama koje prethode cvetanju i za tretman u fazi precvetavanja. Fantic M primenjuje se u dozi od 2,5 kg/ha.


Fungicidi Alijansa i Fantic M su sa aspekta primene apsolutno kompatibilni sa fungicidima za zaštitu od pepelnice. U ovom periodu neophodno je da se zaštita od pepelnice obavlja preventivno kako bi se sprečila mogućnost infekcije i eliminisala mogućnost nastanka štete kasnije, posle cvetanja, kada se razvija mladi plod, odnosno grozd. Stručni tim Galenike-Fitofarmacije za zaštitu od pepelnice preporučuje kombinaciju još dva fungicida – Akord i Cosavet 80 DF.“

Akord je sistemičan fungicid, koji sadrži aktivnu materiju tebukonazol, a primenjuje su u dozi od 0,4 do 0,5 l/ha. Cosavet 80 DF je preventivni kontakni fungicid, koji sadrži 800 grama po kilogramu preparata aktivne materije elementarnog sumpora. Ta količina apsolutno svrstava preparat u najefikasnije preventivne fungicide kada je reč o zaštiti od pepelnice. Pored toga, on ima veoma dobro delovanje i na letnje forme eriofidnih grinja, što je značajno u letnjem periodu.“

Cosavet 80 DF primenjuje se u koncentraciji od 0,3 do 0,5%. Veoma je bitno da proizvođači znaju da u ovom periodu, kada imamo temperaturni opseg od 20 do 25 stepeni, koncentracija primene Cosaveta bude 0,3%. Sve ovo možemo da sumiramo u konkretnu preporuku za naredni tretman, a to je da se vinova loza zaštiti kombinacijom fungicida Alijansa ili Fantic M, uz dodatak preparata Akord i Cosavet 80 DF. Toj kombinaciji potrebno je dodati i insektoakaricid Fobos kako bi se efikasno suzbile štetne vrste insekata i grinja.“


Sagovornik:
Dipl. inž. Sreten Rilak, „Galenika-Fitofarmacija“

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica