Kako prepoznati virozu vinove loze

Kako prepoznati virozu vinove loze

Bolesti čokota mogu da prouzrokuju velike štete u vinogradima. Preventiva leži u poznavanju uzroka i brzom delovanju a sve sa ciljem sprečavanja širenja bolesti. 

Vinova loza - © Pixabay

Prouzrokovači viroza vinove loze su virus infektivne degeneracije ili virus lepezavosti lišća vinove loze, virus hromožutog mozaika vinove loze, virus nekroze duvana, virus mozaika lucerke, virus prstenaste pegavosti paradajza.

Cvetanje vinove loze – vreme kada loza miruje


Simptomi

Viroze vinove loze karakteriše niz najrazličitijih patoloških promena, među kojima su najčešće:

 • promene u boji ( žute pege, žutilo,mozaik, hlorotično šarenilo i dr),
 • promene u morfologiji:
 1. lista – asimetričnost, nepravilna nazubljenost, zadebljalost, uvijenost prema naličju,
 2. lastara – skraćenost internodija, više grana na jednom kolencu, spljoštenost,
 3. cvasti i grožđa – umanjena veličina, rehuljavost, deformisanost,
 • smanjena kompatibilnost vijoke i plemke,
 • zaostajanje u porastu lastara, koji su uz to i tanji,
 • umanjeni rod i kvalitet grožđa,
 • smanjena otpornost na ekstremne klimatske uslove (mraz) i dr.

Dodatne subvencije od 100.000 dinara za one koji gaje domaće sorte vinove loze

Vinograd - © Pixabay

Održavanje i širenje patogena

Neki virusi se javljaju u prirodi samo na vinovoj lozi ( virus infektivne degeneracije, virus hromotičnog mozaika vinove loze i dr.). Većina drugih virusa gore pomenutih imaju u prirodi i druge biljke domaćine u kojima se, takođe, održavaju
Virusi vinove loze održavaju se i šire pre svega, lozno-sadnim materijalom. Zaraženi matični čokoti plemenite loze i podloge predstavljaju stalni izvor virusa i zaraženih vijoka i reznica od kojih se dobijaju zaraženi lozni kalemovi.virusi vinove loze pred širenja kalemovima šire se još i:


 • nematodama,
 • biljnim vašima,
 • gljivama u zemljištu.

Kako orezivati rodnu lozu

Suzbijanje

Osnovna mera je upotreba zdravog sadnog materijala za podizanje vinograda. Suzbijanje vektora virusa i primena fitosanitarnih mera u vinogradu pri izvođenju agrotehničkih i ampelotehničkih mera. Veoma značajna mera je i karantin.

Izvor: Poljoprivredne stručne i savetodavne službe
Autor: Savetodavac za zaštitu bilja, Mica Stajić PSSS Vranje 


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica