Zaštita jabuke od venturije: Sprečite velike infekcije na vreme

Zaštita jabuke od venturije: Sprečite velike infekcije na vreme

Oni periodi kada postoji opasnost od primarnih infekcija, ujedno su i najizazovniji za proizvodnju jabuke. Tada bi trebalo obratiti malo više pažnje, ispoštovati osnovne principe zaštite. Jer ukoliko jabuku spasimo od opasne venturije onda možemo da mirni dočekamo leto.

Zaštita jabuke - © BASF 

Kako dolazi do infekcije ?

Period primarnih infekcija najopasniji je u zaštiti jabuke od bolesti. Gljiva prezimljava u zaraženom lišću od protekle godine, zavisno od vremenskih uslova spore mogu biti zrele već krajem februara ili početka marta. Dovoljno je da postoji vrlo malo svežeg biljnog tkiva (ponekad i tzv „zelena tačka“) da bi došlo do infekcije. Naravno, pre toga, kada su spore zrele, potrebno je da padne kiša i infektivni materijal se izbacuje pod velikim pritiskom. Ovaj period u našim uslovima traje negde do početka juna. Tada treba biti koncentrisan, poštovati glavne principe zaštite, jer jabuka bez simptoma „venturije“ u ovom periodu znači mirno leto.

Zaštita jabuke je poput slagalice

Zaštita jabuke je kao slagalica u kojoj svaki deo treba da bude na svom mestu da bi konačna slika bila dobra (zato je takav je i naš slogan za novi fungicid Sercadis® – Deo slagalice koji je nedostajao!). Ta slagalica treba da bude jednostvna a da sa druge strane obezbedi dobru strategiju u borbi protiv rezistencije gljive. Niko ne želi neprijatna iznenađenja, da proizvod koji je u ranijem periodu bio pouzdan odjednom zakaže. Iz tog razloga BASF je osmislio jednostavan koncept zaštite jabuke od „venturije“ u periodu primarnih infekcija – KISS.

Zaštita jabuke - © BASF 

Šta znači KISS ?

Izvorno, KISS je skraćenica od engleskih reči Keep It Simple (Neka bude jednostavno) a mi smo ga prilagodili za naše uslove i zaključili – Kroz Inovacije do Superiornog Sistema. I jedno i drugo je tačno, sistem je jednostavan, izuzetno efikasan a baziran na inovanitivnim fungicidima – Delan® Pro, Faban® i Sercadis®. U ovom sistemu nalazi se aktivne materije sa 4 različita mehanizma delovanja i njihovom smenom (ne uzastopnim tretmanima) ne dozvoljavamo da se gljiva prilagodi i stvori otpornost, delujemo sa 4 strane na najosetljivije delove ćelija parazita.

Faban®

Tehnologija Co-Crystal

Co-Crystal formulacija se sastoji od dve aktivne supstance – ditianona i pirimetanila – koje stvaraju specifičnu kristalnu strukturu. Ta struktura ima jedinstvena svojstva, različita od svojstava svojih pojedinačnih aktivnih supstanci. Ova svojstva uključuju rastvorljivost, hemijsku stabilnost i boju. Standardni preparati na bazi pirimetanila isparavaju na višim temperaturama zato se i koriste kada je hladno (pre cvetanja). Co-Crystal formulacija vezuje pirimetanil, isparavanje je značajno smanjeno i Faban® može se koristiti i kada je toplo (posle cvetanja).

Zaštita jabuke - © BASF 


Kompanija BASF je originalni proizvođač i ditianona pirimetanila u svetu!

Aktivna supstanca: 250 g/l pirimetanil + 250 g/l ditianon
Formulacija: koncentrat za suspenziju (SC)
Primena: čađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis), krastavost kruške (Venturia pyrina)
Doza: 1,2 -1,6 l/ha
Način delovanja: kontaktno, lokal-sistemično
Broj primena: 4 puta u sezoni
Karenca: 56 dana

Faban® je kombinacija lokal sistemične aktivne supstance pirimetanila i kontaktnog ditianona koja deluje na više mesta u ćeliji gljive. Faban® je formulisan u posebnom obliku koji se bazira na Co-Criystal-ima. Pomoćne supstance u formulaciji pojačavaju rastvorljivost pirimetanila dostupnog za suzbijanje venturije za čak 100% u poređenju sa standardnim proizvodima na bazi pirimetanila. Time kao da smo povećali dozu i obezbedili dodatno delovanje. Dalje, slobodni pirimetanil ostaje duže raspoloživ u tretiranim delovima biljke, što doprinosi dužem delovanju.


Sponzorisani članak
BASF
BASF - © BASF
Adresa: Omladinskih brigada 90b, 11070 Novi Beograd, Srbija
Telefon: 381 11 30 93 400
Web adresa: www.agro.basf.rs


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica