Venturija RAZARA zasade jabuke – Preventiva je od presudnog značaja!

Venturija RAZARA zasade jabuke – Preventiva je od presudnog značaja!

 

Venturija je opasna bolest koja napada jabuku. U najvažnijoj fenofazi razvoja ove voćke veoma je važno da primenite odgovarajuće tretmane zaštite. Za tu namenu su se dobro pokazali preparati kompanije Agromarket.

U proizvodnom portfoliju Agromarketa postoji fungicid HILLAN. Reč je o preventivnom fungicidu koji u sebi sadrži aktivnu materiju fluozinal. Fantastična svojstva ove aktivne materije, kao i sama formulacija, potpomažu ovom fungicidu da jako dobro deluje na preventivnu zaštitu jabuke. Pored toga njegova formulacija obezbeđuje mu otpornost na spiranje kišom. Fungicid se nakon nanošenja na biljku dobro zalepi za površinski sloj lista i tako kiša ne može da ga spere.

HILLAN pored svog preventivnog delovanja na suzbijanje venturije efikasno deluje i protiv alternarije, odnosno prouzrokovača pegavosti lista jabuke koji se javlja u periodu nakon cvetanja, odnosno posle formiranih plodova. Fungicid Hillan primenjuje se u količini 1 l/ha. Jabuka se trenutno nalazi u fenofazi „zeleni buketić“. Ovo je fenofaza pred pojavu roze balona, odnosno cvetanja. A upravo u ovoj fenofazi dolazi do naseljavanja lisnih vaši i sve većeg problema sa kalifornijskim tripsom.

On kasnije može da naruši kvalitet plodova, zato je u ovom periodu veoma važno da pored fungicidne zaštite primenite i neki insekticid protiv ove dve štetočine.  Preporuka proizvođačima jeste da primene insekticid TEPPEKI u količini od 140 g/ha. Na ovaj način rešićemo problem sa ove dve ekonomski najznačajnije štetočine i ostaviti voćnjak čist da spreman uđe u najosetljiviju fenofazu cvetanja.

Sagovornik: dipl inž Goran Jakovljević, Agromarket

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica