Važna je preventiva: Stvaranju infekcija kod jabuke pogoduje vlažno vreme

Važna je preventiva: Stvaranju infekcija kod jabuke pogoduje vlažno vreme

Jabuka se trenutno nalazi u onoj fenofazi koja je ujedno i najdelikatnija za njen razvoj. U ovom periodu najveća opasnost po ovu voćku dolazi od fitopatogene gljive koja uzrokuje čađavu pegavost lista i krastavost plodova jabuke. Pored nje tu je i gljiva koja prouzrokuje pepelnicu jabuke. Svim ovim bolestima pogoduje vlažno i kišno vreme.

 

Kada je reč o preventivnoj zaštiti kompanija Agromarket u svojoj ponudi ima fungicid Fiesta u količini od 1kg/ha u kombinaciji sa preparatom Luna Experience koja suzbija pepelnicu, ističe dipl.inž Goran Jakovljević. Pored ova dva preprata kompanija Agromarket u ovoj fenofazi preporučuje upotrebu insekticida Teppeki koji suzbija biljne vaši, posebno zelene i prašnjave vaši, ali i uspešno uništava trips.

Ovaj preparat se preporučuje u količini 140g/ha. Ukoliko proizvođači kasne sa preventivnom zaštitom jabuke preporučujemo primenu fungicida Cormax koji ima kurativno delovanje koji sprečava eventualno nastale infekcije. Ovaj fungicid se preporučuje u količini od 0,2kg/ha.

A pored sredstava za zaštitu bilja, ova kompanija proizvođačim savetuje da primene i folijarna đubriva i za tu namenu se preporučuje Fitofert Bioflex L koji je bazi algi i preporučuje se u 2 l/ha. 

Sagovornici: dipl.inž Ivan Nikić, Vlabons
dipl. inž. Goran Jakovljević, Agromarket

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica