U ovim fenofazama breskva i jabuka su vrlo osetljive – Prevencija će vam sačuvati rod

U ovim fenofazama breskva i jabuka su vrlo osetljive – Prevencija će vam sačuvati rod

Jabuke se u zavisnosti od sortimenta se nalaze u fenofazama od roze pupoljka do početka cvetanja. Ovo su izuzetno osetljive fenofaze gde je vrlo lako moguće doći do zaraze od venturije – čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke. Ovo je ekonomski najštetnije oboljenje koje se javlja u zasadima ove kulture.

Dipl. inž Predrag Milovanović iz kompanije Galenika-Fitofarmacija preporučuje da se pre najavljenih pradavina obaviti preventivni tretman, jer se borba protiv venturije može sprečiti samo primenom tretmana zaštite na vreme.

„Za ovaj period preporučujemo kombinaciju Mankogala i Pehara. Naši poljoprivredni proizvođači dobro znaju da je Mankogal kontaktni preparat sa izuzetnim karakteristima, a Pehar se dodaje zbog povećanja efikasnosti i boljeg delovanja jer su noći još uvek praćene niskim temepraturama“, kaže ovaj stručnjak iz kompanije Galenika-Fitofarmacija.

Zaštita jabuke i breskve - © Galenika-Fitofarmacija 

Takođe, u ovoj fenofazi veoma je važno početi sa merama suzbijanja pepelnice. U zavisnosti od osetljivosti sortimenta koji je prisutan u zasadu preporučuju se dva fungicida. Ukoliko preovladava sorta jabuke ajdared koja je izuzetno osetljiva na prouzrokovača pepelnice preporučuje se preprata Lunar.

A prema poslednjim analizama dozrelosti prezimljavajućih formi venturije u opalom lišću imamo podatke da je dozrelost askusa preko 20%. To znači da će sa prvim padavinama doći do oslobađanja asko spora koje su praktično nosioci infekcije čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke.

Zaštita jabuke i breskve - © Galenika-Fitofarmacija

Zbog toga je u ovim fenofazama važno, jer venturija napada sve zelene organe biljke, da oni budu preventivno zaštićeni kako ne bi došlo do nastanka primarnih infekcija, upozorava Predrag Milovanović.


Ukoliko se tokom primarnog perioda obavi uspešno izbacivanje asko spora koje na našem područuju obično traje od 60 do 80 dana uspešno zaštitimo i nemamo nijedan stepen infekcije zaraženosti lista i plodova, nećemo imati ni sekundarni krug infekcija tokom leta.

„U fenofazama cvetanja preporučujemo Foligal bor 150. Mikroelement bor veoma povoljno utiče na procese cvetanja i zametanja plodova zbog toga treba iskoristiti ove fenofaze da se zametne što veći broj plodova“, dodaje dipl. inž. Predrag Milovanović.

Zaštita jabuke i breskve - © Galenika-Fitofarmacija


Sve koštičave voćne vrste kao što su kajsija, breskva, višnja, šljiva u ovoj fazi se nalaze u fazi cvetanja ili ranog precvetavanja. Izuzetno osetljiva faza za nastanak monilioze. Zato pre padavina treba zaštiti generativne organe od ovog prouzrokovača koji može da dovede do 100% štete. Zato bilo koja količina padavina ili dužine vlaženja lista nemamo depozit fungicida može da dovede do velikih šteta.

„Zato preporučujemo da poljoprivredni proizvođači izvedu preventivni tretman koristeći jeda od dorbo proverenih fungicida iz palete Galenika-Fitofarmacija kao što su Neon, Galofungin T ili Akord. Svi ovi fungicidi su zaista delotvorni i voćari znaju da mogu imati puno poverenje u njih“, dodaje Predrag.


Za povećanje plodnosti i zametanje plodova koštičavih voćnih vrsta u ovom periodu takođe treba primeniti đubrivo Foligal bor 150.

Sagovornik: dipl. inž Predrag Milovanović, Galenika-Fitofarmacija

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica