Soja formira drugu ili treću trolisku – sada je vreme za suzbijanje korova

Soja formira drugu ili treću trolisku – sada je vreme za suzbijanje korova

Na imanju našeg domaćina u Bakoj Topoli soja se uglavnom nalazi u fazi formiranja druge ili treće troliske, ovo je pravo vreme za suzbijanje, odnosno zaštitu od širokolisnih korova. Galenika-Fitofarmacija za zaštitu useva od korova preporučuje upotrebu primenu adekvatnih tretmana zaštite.

 

Kombinacija Galbenona u dozi od 2l/ha, uz preparat Okvir u dozi od 8 g/ha i Kvazar 0,4-0,6 l/ha čine kompletnu zaštitu od svih korova, objasnio je Duško Vitković iz Galenike-Fitofarmacije. Drugu kombinaciju čine preparati: Galbenon 2l/ha, Okvir 8g/ha i preparat Rampa u dozi od 0,4 l/ha. Radi pojačavanja delovanja na ambroziju i divlju konoplju.

Divlji sirak iz rizoma, koji je ove godine usled visokih temperatura i vlage prisutan na svim njivama je naterao mnoge proizvođače na tretman pre nicanja. Kada list divljeg sirka počne da crveni to je prvi znak njegovog propadanja. Stručni tim Galenike-Fitofarmacije za ovu namenu predlaže dva tretmana, preparatima Rafal 120 i Globus EC.

Vreme primene preparata Rafal 120 je od prve troliske pa do početka cvetanja, uspešno suzbija divlji sirak, muhare, zubaču i pirevinu. Doza primene preparata rafal 120 je od 1,3-1,4 l/ha. Drugi preparat je Globus EC u dozi od 1,2-1,4 l/ha, rekao nam je Duško Vitković iz Galenike-Fitofarmacije.

Uz tretman širokolisnih korova koji se radi do formirane treće troliske iz ove kompanije preporučuju i upotrebu dva folijarna đubriva Fertigal Humi Top u dozi od 2l/ha i Solutaste Forte 15-30-15 +TE u dozi 2kg/ha. Navedena đurbiva imaju ulogu da intenziviraju porast korena i generativnih organa biljke.

Pre cvetanja potrebno je primeniti Foligal bor 150 u dozi od 2l/ha i Cirkon 50 ml/ha, dodao je Duško Vitković.

Sagovornik: Diplomirani inženjer Duško Vitković

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica