Snažno protiv korova i bolesti u pšenici!

Snažno protiv korova i bolesti u pšenici!

Ono što je tradicionalno za poljoprivredne proizvođače u našoj zemlji jeste veoma uzak plodored. Najinteresantnije kulture za setvu su kukuruz, suncokret i pšenica, dok se soja i šećerna repa smenjuju i to u zavisnosti od tržišne cene proizvoda. Uglavnom se susrećemo sa tropoljem, ali često je prisutno i dvopolje. Međutim, ograničavajući faktor dobijanja maksimalnih prinosa su gubici koji nastaju usled uskog plodoreda.

 

 Lancelot - branilac Vašeg prinosa!

Nekoliko je razloga za to što je usev pšenice u prethodnoj deceniji dobio na značaju. Zbog toga što nakon žetve strnih žita ima dovoljno vremena da se parcela pripremi za naredni usev, ona su dobar predusev, a sama priprema zemljišta daleko se lakše i brže odvija nego kod nekih drugih useva.

Veoma važna operacija kod strnih žita je ugarenje (plitka obrada), čime se podstiče razvoj korova te se kasnije, primenom totalnih herbicida, njiva lako čisti. Primenom te operacije, borba sa korovima je, u narednoj vegetaciji, daleko lakša!

Sorte pšenice koje su danas prisutne u velikoj meri se razlikuju od sorti koje su bile zastupljene u prošlosti. Novu genetiku odlikuje intenzivno bokorenje, ali traži i dosta hrane. S druge strane, većina ih je niska do srednje visoka, pa su tolerantnije na poleganje. Uz to, stabilne su sa prinosima u različitim vegetacionim sezonama, što je i najbitnije!

 

Herbicid koji je poslednjih godina zauzeo svoje mesto u pšenici, kao vrhunski proizvod, je Lancelot 450 WG.

Jedna od takođe veoma važnih operacija je kontrolisanje korova u strnim žitima. Poznato je da postoji veliki broj herbicida koji se koriste za suzbijanje širokolisnih korova u strnim žitima, ali nisu svi podjednako efikasni! Herbicid koji je poslednjih godina zauzeo svoje mesto u pšenici, kao vrhunski proizvod, je Lancelot 450 WG.


Herbicid čiju upotrebu nijedan korov ne može da preživi!

Lancelot 450 WG je poslednji registrovan od svih dosad prisutnih herbicida. Sastoji se od dve komponente aminopiralid i florasulam. A u prilog tome koliko je efikasan govori informacija da praktično ne postoji korov koji može da preživi njegovo delovanje! Sve najznačajnije korove kao što su palamida, gorušica, divlja kamilica, ambrozija, prilepača i drugi, ovaj herbicid rešava besprekorno.

 

Pšenica u polju - ©Agromedia 


Njegova najveća prednost u odnosu na ostale herbicide je sistemičnost – pokretljivost koja pogotovo dolazi do izražaja kod korova koji imaju duboko razvijene podzemne organe (rizome), kao što je to slučaj sa palamidom. Palamida ima rizome duboke i do 40 cm u zemljištu i praktično su nedostupni većini herbicida. Ali ne i herbicidu Lancelot 450 WG!

Zašto odabrati baš herbicid Lancelot 450 WG?

Ovaj herbicid ima odličnu pokretljivost, te se spušta do najudaljenijih delova rizoma i onemogućava ponovno kretanje korova iz pupoljaka. Čak se efekat potpunog uništenja rizoma delovanjem herbicida Lancelot 450 WG često može videti i u narednoj vegetacionoj sezoni, kada palamida nije prisutna kao korov. Konkurentni herbicidi imaju slabiju efikasnost zbog čega se veoma sporo kreću i ne prodiru dalje od površine zemlje.


Ono što možete očekivati od ovog preparata je i zemljišno delovanje. Bitno je naglasiti da aktivna materija aminopiralid koja se nalazi u ovom herbicidu ima odlično zemljišno delovanje. To u stvari znači da kada herbicid dospe na površinu zemlje, on tada obrazuje zaštitni sloj koji sprečava kretanje ranoprolećnih korova. Ta osobina je veoma važna, jer se pored izuzetnog folijarnog efekta postiže i kvalitetno zemljišno delovanje. Herbicid Lancelot 450 WG primenjuje se u dozi od 33 grama po hektaru. Imajući u vidu da je reč o herbicidu u granulama, poželjno je dodati okvašivač, na primer Imox (0,1%). Mada, čak i ukoliko se to ne uradi, herbicid je izvanredno efikasan!

 

Pšenica u polju - ©Agromedia 

Kada se herbicid primenjuje u pšenici?

Herbicid Lancelot 450 WG primenjuje se kada pšenica formira drugo kolence. Da bi se ostvario maksimalni efekat ovog herbicida, potrebno ga je primeniti upravo u toj fazi, odnosno kada pšenica nije još u potpunosti svojom lisnom masom blokirala pristup herbicidu. Navedena faza i jeste optimalno vreme primene, jer velika količina sredstva dospeva i do površine zemlje, gde u potpunosti uništava korove i u prizemnim slojevima.

U protekloj, 2015. godini, veoma topla jesen omogućila je korovima da niknu i zato nije dobro čekati sa suzbijanjem korova u strnim žitima, jer svi oni čekaju proleće i prve zrake sunca.

Iako se, u periodu primene preparata Lancelot 450 WG, vrlo često dešava variranje dnevne i noćne temperature, a noćne temperature često se spuštaju i ispod 10 stepeni, obe aktivne materije iz preparata (aminopiralid i florasulam) pokazuju odličnu efikasnost na nižim temperaturama, čak i do 5 stepeni, tako da je efikasnost odlična čak i pod tim okolnostima!.

Kada je reč o plodoredu nakon primene herbicida, iste godine mogu se sejati ozima žita i uljana repica, dok sledeće godine mogu kukuruz, suncokret, šećerna repa i krompir. Soja i grašak se mogu sejati nakon 14 meseci.
 

Pšenica u polju - ©Agromedia 

Koji okvašivač je najbolje koristiti sa herbicidom za suzbijanje divljeg ovsa?

Zbog toga što je u pojedinim krajevima redovna pojava divlji ovas (Avena fatua), od ove godine Agromarket proizvođačima nudi tzv. avenicid Pallas 75 WG (Piroksulam) koji se primenjuje u dozi od 0,25 kg/ha uz okvašivač Pallas Adjuvant (0,5 l/ha) u fazi razvoja od drugog lista do drugog kolenca.

Jasno je i opravdano da poljoprivrednici teže visokim prinosima i zato nemojte zaboraviti da se prinos formira još u fazi vlatanja (između prvog i drugog kolenca), što u potpunosti opravdava primenu herbicida Lancelot 450 WG, a po potrebi i Pallas 75 WG.

 

Odličnu efikasnost na sve bolesti, koje se u tom trenutku mogu naći, kao što su septorija, pepelnica i rđa, pokazuje fungicid Excorta.

Zna se da godine nije moguće porediti i da potreba za suzbijanjem bolesti najviše zavisi od vremenskih uslova, odnosno od njih zavisi da li se to mora uraditi ranije ili kasnije. Kada se sa primenom fungicida kasni, efekat je loš, a bitno je imati na umu da tretman protiv bolesti treba da teži upravo preventivi.

Najbolji fungicid za suzbijanje septorije, pepelnice i rđe – Excorta

Idealan partner herbicidu Lancelot 450 WG za suzbijanje bolesti je fungicid Excorta (1,0 l/ha). Odličnu efikasnost pokazuje na sve bolesti koje se u tom trenutku mogu naći, poput septorije, pepelnice i rđe. Ukoliko je godina povoljna za razvoj bolesti, umanjenje prinosa može biti značajno. Zato je primena kvalitetnog fungicida, kao što je Excorta, opravdana.

Zašto je dobro koristiti regulator rasta?

Strna žita, posejana u optimalnom vremenskom roku (do kraja oktobra), do sada su dobila adekvatnu količinu padavina pa su nikla ravnomerno i na proleće izgledaju vrlo bujno. Kod sorti koje su s proleća u dobroj kondiciji i koja dobiju dobru količinu azota postoji mogućnost da tokom vegetacije polegnu usled težine. Kako biste to sprečili, stručnjaci preporučuju korišćenje regulatora rasta. Za tu namenu kompanija Agromarket nudi regulator rasta Cerone.
 

Primenom preparata Cerone povećavamo otpornost na poleganje usled skraćivanja i ojačavanja stabljike do koga dolazi skraćivanjem internodija, i forsiranjem stvaranja celuloze i lignina sa druge strane.

Taj proizvod proizilazi iz saradnje sa Bayer CropSciences, a primenom preparata Cerone povećava se otpornost na poleganje usled skraćivanja i ojačavanja stabljike do kojeg dolazi skraćivanjem internodija, sa jedne, i forsiranjem stvaranja celuloze i lignina, sa druge strane. Poželjno je uraditi i regulaciju visine stabljike koja je posledica loših vremenskih uslova, preteranog đubrenja azotom, kao i sortne osetljivosti. Cerone se primenjuje u količini 0,75 do 1,0 l/ha od faze početka obrazovanja stabla pa sve do pojave zastavičara u pšenici i ječmu. Da biste dobili bolji efekat, regulator rasta treba da primenite u ranijim fazama kako bi uspeo na vreme da odradi svoj zadatak.
 

Pšenica u polju - ©Agromedia 

Folijarna đubriva – jačaju biljku!

Kao dodatak svim navedenim tretmanima ne zaboravite na folijarna đubriva koja imaju jedan jedini zadatak – jačanje kondicionog stanja gajene biljke i anti-stres terapiju koja pomaže gajenoj biljci da lakše prevaziđe stresne situacije vezane za vremenske prilike, primenu pesticida i slično! Upravo je zato primena FitoFert Humisuper Plus u dozi od 3,0 l/ha zajedno sa pesticidnim tretmanom kompletiranje ponude koja ima za moto „Snažno protiv korova i bolesti u pšenici“.

Većina prisutnih sorti pšenice pokazale su da imaju izuzetno visoke i stabilne prinose. Naravno, da bi one to mogle i da ostvare potrebna im je pomoć, a to jer lako učiniti primenom odgovarajućeg herbicida, sprovođenjem regulacije rasta stabla na vreme, primenom fungicida i kondicionim ojačavanjem useva. Učinimo to što je u našoj moći, ostalo je na sorti i prirodi!

Izvor: Agrosvet 

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica