Saveti za pravilno i bezbedno skladištenje đubriva

Saveti za pravilno i bezbedno skladištenje đubriva

Kvalitet đubriva zavisi i od pravilnog skladištenja. Pored toga veoma je važno voditi računa o bezbednosti prilikom njegovog čuvanja. Stručnjaci iz kompanije Borealis L.A.T. navode osnovna pravila kojih bi se trebalo pridržavati kad je reč o skladištenju đubriva.

Saveti za pravilno i bezbedno skladištenje đubriva - © Agromedia

Saveti za skladištenje đubriva

Stručnjaci iz kompanije Borealis L.A.T. preporučuju šta bi trebalo da uradite da biste pravilno i bezbedno skladištili đubrivo.

 • Đubriva treba skladištiti na suvom mestu, zaštićeno od atmosferalija;
 • Ne preporučuje se skladištenje đubriva na otvorenom zbog mogućeg gubitka kvaliteta robe;
 • Ne skladištiti đubriva na bazi amonijum nitrata na temperaturama iznad 32 °C, jer to može prouzrokovati raspadanje granula;
 • Đubriva koja sadrže amonijum nitrat tokom skladištenja prekriti plastičnom folijom ili ceradom;
 • Mineralna đubriva sadrže hranljive soli koje mogu izazvati koroziju nezaštićenog metala i betonskih površina;
 • Oprema se najbolje štiti i održava redovnim i temeljnim čišćenjem;
 • Đubrivo upakovano u džambo vreće skladištiti u najviše dva reda u visinu;
 • Upakovano đubrivo treba slagati na ravnoj površini i paziti da se pri tome ne oštete džakovi, omotači i same palete;
 • Između redova uskladištenog proizvoda treba ostaviti prostor koji je dovoljno širok da omogući pristup mašinama kojima će se rasformirati redovi u hitnim slučajevima;
 • Nepravilno rukovanje mineralnim đubrivima može dovesti do iritacije kože i očiju. Uvek nositi zaštitnu opremu (zaštitne naočare, rukavice, kombinezon). Na mestima gde su uskladištena đubriva ne sme se jesti, piti i pušiti;
 • Đubriva moraju biti jasno obeležena na maternjem jeziku i u skladu sa lokalnim zakonom;
 • U slučaju požara, odmah pozvati vatrogasce! Otvoriti krovne prozore ukoliko ih ima i požar gasiti sa mnogo vode. Voda je jedino odgovarajuće sredstvo za gašenje požara;
 • Nemojte skladištiti ureu u blizini đubriva na bazi amonijum nitrata ( Npr. Urea 46 N i NAC 27 ili N (Kan) ili Urea 46 N i AN 34,4 N ) i
 • Da bi se sačuvao kvalitet robe preporučuje se isporuka đubriva koje je prvo skladišteno.

 

Saveti za pravilno i bezbedno skladištenje đubriva - © Agromedia

Dodatne smernice za skladištenje đubriva

Pored osnovnih saveta, trebalo bi poštovati i nekoliko osnovnih smernica. Đubriva se moraju čuvati odvojeno od:

 • Benzina; 
 • Organskih materija kao što su masti i ulja, piljevina, zrnasta roba, seme, trava; jedinjenja metala kao što su hrom, cink, bakar, nikal i kobalt;
 • Jakih alkalnih materija kao što je negašeni kreč, cement i metalna šljaka;
 • Materija kao što su sona i sumporna kiselina i
 • Direktnih izvora toplote kao što su peći, lampe, prekidači i pregrejani delovi mašina.

Saveti za pravilno i bezbedno skladištenje đubriva - © Agromedia

Izuzetni kvalitet đubriva kompanije Borealis L.A.T. garantuje skladištenje u trajanju od najmanje šest meseci bez gubitka kvaliteta. Ova činjenica se obezbeđuje stalnim poboljšanjem proizvodnog procesa i striktnim kontrolama kvaliteta preduzeća Borealis L.A.T.


 

Sponzorisani članak
Borealis L.A.T. d.o.o.
Borealis L.A.T.
Ulica: Bulevar Zorana Đinđića 64a, 11070 Novi Beograd
Tel/fax: 011 260 88 31, 011 260 80 29
E-mail: [email protected]
Sajt: www.borealis-lat.com

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica