Sačuvajte kvalitet i prinos lucerke – zaštitite je od lucerkine bube

Sačuvajte kvalitet i prinos lucerke – zaštitite je od lucerkine bube

Najznačajnija štetočina koja napada lucerku jeste lucerkina buba (Phytodecta fornicata). Ova vrsta napada samo lucerku, ima jednu generaciju godišnje i može bitno da utiče na kvalitet i prinos ove kulture.
 

Lucerkina buba je najznačajnija štetočina koja napada lucerku - © Eleonora Onć Jovanović 

Prezimljava u stadijumu odraslog insekta u zemljištu, a u proleće se pojavljuje kada temperatura vazduha pređe 10°C. Ženka polaže jaja u toku aprila i maja na donje lišće lucerke. Embrionalno razviće traje 6-9 dana, stadijum larve oko 15, kada se povlače u zemljište u stadijum lutke 8-14 dana. Novi odrasli insekti pojavljuju se sredinom juna, hrane se 2-3 nedelje i potom se povlače u zemljište radi prezimljavanja.

Najjači napad ove štetočine je pred prvi otkos. Larve su još štetnije, one ogole stabljike ili zagađuju izmetom preostalo lišće, pa onda ova biljka postaje neukusna čak i kao stočna hrana. Smanjenje prinosa zelene mase prvog otkosa može biti 30-50%. Šteta se ogleda i u opadanju kvaliteta lucerke, gubitkom njene hranljive vrednosti za 13-50%.

Ekonomski opravdano hemijsko suzbijanje je kada u početku razvijanja izdanaka ima 5 i više imaga po m2 ili preko 10 imaga/m2 kad biljke imaju 1-3 lista. Ako je usev 5-10 cm, toleriše se više od 20 imaga/m2.
 

Lucerkina buba je najznačajnija štetočina koja napada lucerku - © Eleonora Onć Jovanović 

Sačuvati kvalitet i prinos prvog, a i drugog otkosa je najvažniji zadatak u strategiji zaštite lucerke. U proleće, kada lucerka počinje intenzivno da raste, obilazak polja sa lucerkom i praćenje pojave lucerkine bube je obavezno. Ukoliko se primete odrasli primerci, ne treba čekati, već delovati dok nije kasno. Ukoliko je vreme za košenje već blizu, treba pokositi lucerku što pre.

Ako se na kosidbu još malo čeka, potrebno je odmah uraditi hemijski tretman, pri čemu bi trebalo voditi računa o karenci preparata. Obično je to najmanje dve nedelje pre planirane kosidbe, i to u zavisnosti od preparata koji ćemo koristiti. Za ovu svrhu registrovani su preparati na bazi malationa, fosalona i slično.

U susednim zemljama, za ovu svrhu registrovani su još i cipermetrin, deltametrin, acetamiprid, lambda cihalotrin, i drugi. Ukoliko se ne uradi prvi tretman, nego se lucerka pokosi ranije, ili ako se napad primeti u toku prvog košenja, obavezno je izvršiti hemijski tretman odmah nakon prvog otkosa.


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica