Primenite ovo rešenje i nećete se mučiti sa skladišnim bolestima jabuke

Primenite ovo rešenje i nećete se mučiti sa skladišnim bolestima jabuke

Primenite ovo rešenje i nećete se mučiti sa skladišnim bolestima jabuke - ©Galenika-Fitofarmacija

Gubici nakon berbe plodova jabuke i kruške, odnosno tokom čuvanja plodova na svetskom nivou se kreću i do 25%. Suzbijanjem skladišnih patogena u znatnoj meri produžava se period čuvanja i prodaje plodova što povećava dodatnu vrednost proizvoda i isplativost proizvodnje.

FLUX (a.m. fludioksonil) je fungicid širokog spektra delovanja sa dugom rezidualnom aktivnošću. Način delovanja je inhibicija fosforilacije povezane sa transportom kao i sprečavanje sinteze glicerola.

FLUX se nakon aplikacije čvrsto vezuje za voštani sloj biljnog tkiva i daje dugotrajnu zaštitu plodova. Ima odličan toksikološki profil pa je klasifikovan kao fungicid sa smanjenim toksikološkim rizikom.

FLUX pruža potpunu zaštitu plodova jabuka, krušaka, breskve i nektarina protiv najvažnijih skladišnih oboljenja Botrytis cinerea, Monilinia fructigena, Penicillium expansum, Colletorichum gleosporoides, Gleosporium spp., Alternaria spp.

Preporuka je da se izvedu 2 tretmana preparatom FLUX u fazama zrenja plodova pa do 7 dana pred berbu. Kao novija nova aktivna materija nalazi mesto u strategijama sprečavanja nastanak rezistencije kod skladišnih patogena. Količina primene je 1 l/ha.

Karenca za FLUX je 7 dana.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica