Primena herbicida posle setve a pre nicanja u usevu kukuruza, suncokreta i soje

Primena herbicida posle setve a pre nicanja u usevu kukuruza, suncokreta i soje

Kako bi ratarski uslovi pravilno rasli i razvijali se, treba voditi računa da njive budu bez korova. U početnim fazama razvoja kukuruz, suncokret i soja naročito su izloženi negativnom uticaju konkurencije. Upravo u početnoj fazi razvoja useva treba obezbediti „čiste“ njive. Prisustvo korova u usevu značajno smanjuje prinos, a vrlo često na zakorovljenim njivama prinosa i nema.

 

„Prskanje na crno“- © Galenika Fitofarmacija

Za navedeni tretman, ništa ne može da zameni osnovne herbicide posle setve a pre nicanja.

Setva ratarskih useva je u punom jeku. Za uspeh u proizvodnji useva kukuruza, suncokreta i soje često može da bude presudno pravovremeno suzbijanje korova, što je najčešće određeno izborom herbicida i vremenom njihove primene.

Zaštita kukuruza - © Galenika Fitofarmacija

U zavisnosti od izbora herbicida i njihovog spektra delovanja, njihovom primenom posle setve obezbeđuje se efikasno suzbijanje većine jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova i povoljni uslovi za rast useva na početku vegetacionog perioda. Poznavanje sastava i brojne zastupljenosti pojedinih korovskih biljaka predstavlja osnovni uslov za izbor herbicida.

Suzbijanje korova u suncokretu - © Galenika Fitofarmacija

 

Stručni tim kompanije Galenika-Fitofarmacija za suzbijanje korova posle setve, a pre nicanja kukuruza i suncokreta preporučuje kombinaciju herbicida BASAR (doza primene 1,4-1,5 l/ha) + REZON (doza primene 1,5-2 l/ha). U usevu soje se preporučuje primena herbicida BASAR (u količini od 1,4-1,5 l/ha) + VELTON WG (u količini od 0,4 kg/ha).

U zaštiti suncokreta treba primeniti i herbicid DISK. Spektar delovanja ova tri herbicida je na: štireve, pepeljuge, tatule, mrtve koprive, mišjakinje, pepeljuge dvornice, kereće grožđe, gorušicu, tušt, muhare, semenski sirak i druge.

Kod suncokreta treba napomenuti da osim specifičnih hibrida suncokreta koji mogu da se tretiraju i nakon nicanja, ovaj tretman je za većinu hibrida suncokreta jedini i najsigurniji način za suzbijanje korova.

Zaštita useva soje od korova - © Galenika Fitofarmacija

Doze primene su prilagođene različitim tipovima zemljišta. Na lako propusnim tipovima zemljišta, sa nižim sadržajem humusa uvek preporučujemo niže navedene doze primene po hektaru.

Između preparata BASAR i REZON postoji izraženi sinergizam, tako da njihovom kombinacijom obezbeđujemo kompletno suzbijanje najznačajnijih uskolisnih i širokolisnih semenskih korova u kukuruzu. Značajna odlika ove kombinacije je izražena selektivnost na kukuruz u odnosu na preparate koji su se koristili u ranijem periodu, a uz to ima izuzetno dobro delovanje na korovske biljke.

BASAR je selektivni herbicid za suzbijanje prvenstveno jednogodišnjih uskolisnih i nekih širokolisnih korova u usevu kukuruza. BASAR se usvaja preko klijanaca i korenom, a korovi venu pre nicanja ili neposredno po pojavi na površini zemljišta. REZON se u ovoj kombinaciji primenjuje za suzbijanje velikog spektra jednogodišnjih širokolisnih korova. Svoje herbicidno delovanje REZON ispoljava u vidu hloroze i nekroze korova. VELTON WG suzbija jednogodišnje širokolisne korove u usevu soje, pri čemu remeti fotosintezu kod korova.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Sponzorisani članak

Adresa: Batajnički drum bb, 11000 Beograd, Srbija
Telefon: +381 11 307 23 01
Web adresa: www.fitofarmacija.rs

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica

.