Preventivne mere u zaštiti biljaka od nematoda

Preventivne mere u zaštiti biljaka od nematoda

Nematode su sitni organizmi koji žive u zemljištu. Osim toga što mogu da učestvuju u razgradnji humusa i za suzbijanje od žičara, nematode mogu biti veoma štetne po vaše biljke. One parazitiraju na korenu biljaka, hraneći se sadržajem korenovih ćelija, a štetnost varira od broja jedinki u zemljištu. Biljke zaražene nematodama slabo su razvijene i uglavnom propadaju.
 

Preventivne mere u zaštiti biljaka od nematoda - © Agromedia

Zaustavite nematode na vreme!

Kako bi se sprečila pojava nematoda, potrebno je da se poljoprivredni proizvođači pridržavaju osnovnih preventivnih mera suzbijanja. Prvenstveno treba poštovati plodored.

Odmaranjem zemljišta povećava se njegova biološka snaga

Papriku ne bi trebalo sejati/saditi bar 5 godina na istom zemljištu. Obavezno treba dezinfikovati alat koji se upotrebljava u toku obrade. Neophodno je uklanjati biljne ostatke gajenih i korovskih biljaka. Treba saditi rasad iz nezaraženih rasadnika. Takođe, potrebno je koristiti samo proveren supstrat, bez prisustva nematoda.

Kako organski proizvođači pripremaju zemljište
 

Preventivne mere u zaštiti biljaka od nematoda - © Pixabay

Preporučuje se i setva biljaka koje imaju određeno dejstvo na nematode, tzv. sideratne biljke poput kadifice, nevena, slačice, perka, heljde, facelije i drugih. Neki proizvođači izmeštaju plastenike sa zaraženog na zdravo zemljište.

Ovo je najstariji način za održavanje plodnosti zemljišta

Na zemljištu koje se neće koristiti 3-5 godina bolje je sejati neke od biljaka koje imaju nematocidno dejstvo nego ga ostaviti da na njemu slobodno raste korov. Trebalo bi sejati tolerantne sorte i hibride, a od mera nege važna je pravilna ishrana, folijarna prihrana i drugo.

Tekst je originalno objavljen u časopisu Poljoprivrednik

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica

.