Pravilno zaštitite šećernu repu i učinite je kraljicom ratarskih useva!

Pravilno zaštitite šećernu repu i učinite je kraljicom ratarskih useva!

Za šećernu repu se sa pravom kaže da je kraljica među ratarskim kulturama. Na gajenju ovog useva može zaista dobro da se zaradi, naravno, ukoliko ste sve agrotehničke mere obavili na vreme i pravilno. Samo jedan pogrešan korak u toku vegetacije mogao bi znatno da utiče na vaše računice. Zato je veoma važno da znate kako i uz pomoć kojih preparata ovu kulturu da zaštitite i omogućite joj pravilan i uspešan rast i razvoj. Gospodin Dejan Čorogar iz kompanije „Delta Agrar“ će vam svojim savetima u tom poslu pomoći.

Gospodin Dejan Čorogar iz kompanije „Delta Agrar“ objasnio nam je kada je i kako najbolje zaštititi šećernu repu i izdvojio je nekoliko vrhunskih preparata koji na imanju „Delta Agrara“ u zaštiti ovog useva već godinama daju odlične rezultate.

Pravi momenat za zaštitu šećerne repe od korova je onda kada je ona u fazi kotiledona. Nekada se korovi iz stajaćeg položaja ne mogu uočiti. Međutim, kada se sagnete, slika je potpuno drugačija. Dakle, ukoliko ih tada vidite, znajte da je pravi momenat za prvi tretman herbicidima. Ovo je veoma važno, jer ukoliko prvu borbu protiv korova izgubimo, to bi mogao da bude potpuno izgubljen rat, posmatrajući ostatak vegetacije.“

Šećerna repa - ©Agromedia 


„Za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u pomenutoj fazi šećerne repe trebalo bi da koristite preparate sa desmedifamom i femedifamom, dobro poznatim aktivnim materijama. One se nalaze u preparatima kao što su Betanal, Betanal Expert i drugi. Treću aktivnu materiju, etofumesat, u ovoj fazi ne treba koristiti, jer je repa za nju još uvek osetljiva.“

„Istakao bih još da bi proizvođači morali da vode računa o prostoru između redova koji dugo stoji otvoren, pa je pogodan za razvoj korova. Zato bi njega trebalo zaštititi kombinacijom mehaničke obrade, međurednim kultiviranjem i primenom herbicida.“

Zemljište - ©Agromedia  


„Preparat Meta effect, koji ‘Delta Agrar’ već mnogo godina koristi, zastupa i prodaje, ima aktivnu materiju metamitron. Preporučena doza primene ovog preparata iznosi 3 kg/ha. On se može primeniti jednokratno, dvokratno ili trokratno, čime ćete dobiti najbolje rezultate.“

„Naravno, za pozitivno delovanje herbicida parcela mora biti dobro pripremljena, a zemlja usitnjena i fina. Uz to, neophodna je i određena količina padavina da bi njihova aktivacija bila uspešna.“


 Dejan Čorogar, iz stručnog tima kompanije „Delta Agrar“ - ©Agromedia


„Međutim, čak i kada suzbijemo ove korove, moramo gledati u daljinu. Potrebno je razmišljati o cerkospori koja nas očekuje na početku leta. Za nju su nekada neophodna 2, 3, čak i 4 tretmana, pa nam je i zato potrebna šećerna repa bez korova. Pravo vreme i pravi odabir preparata je zato veoma važan.“

„Na kraju, pomenuo bih još jedan od najvažnijih korova u šećernoj repi, a to je abutilon. On se suzbija preparatom Debut duo active, koji sadrži aktivnu materiju lenacil. Ovaj preparat ima i sekundarno delovanje preko zemljišta i zato je odličan za parcele pod šećernom repom.“


Sagovornik:
Dejan Čorogar, „Delta Agrar“

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica