Povoljniji i efikasniji preparati za zaštitu kukuruza

Povoljniji i efikasniji preparati za zaštitu kukuruza

Nakon dužeg perioda bez padavina, kiša je konačno pala u skoro svim krajevima naše zemlje. To je bilo od velike koristi za ozime uslove, jer im je omogućilo brži i neometaniji razvoj u nastavku vegetacije. Sa druge strane padavine su ratarima omogućile povoljnije uslove za pripremu zemljišta za setvu, ali i za samu setvu.

Nakon tretiranja kukuruza posle setve a pre nicanja, slede i primene folijarnih tretmana u cilju suzbijanja korovskih vrsta, ističe dipl. inž. Miloš Nešković iz kompanije Galenika-Fitofarmacija. Za tu namenu stručnjaci iz ove kompanije preporučuju 2 herbicida.

Preparat TALISMAN koristi se za suzbijanje uskolisnih korova u usevu kukuruza. Uspešno suzbija jendogodišnje i višegodišnje uskolisne korove. U usevu kukurza primenjuje se u dozi od 1,25 l/ha i to od drugog do sedmog lista ove ratarske kulture. uspešno deluje na korove kao što su muharka, divlji sirak iz semena i rizoma i korovsko proso. Ovaj preparat se lako nanosi i brzo usvaja, a što je najbitnije brzo dolazi do podzemnih delova biljaka, odnosno do rizoma. Na taj način vrlo brzo uništava sve korovske vrste.

Suzbijanje korova u kukuruzu - © Galenika Fitofarmacija 

Preparat PLAMEN koristi se uz preprat TALISMAN za suzbijanje širokolisnih korova koji se na njivi javljaju paralelno sa uskolisnim. Ovaj preprart takođe rešava proleme jednogodišnjih i višegodišnjih korova.  dakle ukoliko na parceli imate problema sa korovima kao što su pepeljuga, ambrozija, štir, abutilon, mlečiku, poponac ili palamidu, preparat PLAMEN u dozi od 0,5 do 0,7 l/ha ih uspešno rešava. 

Za proizvođače koji vole da tempiraju vreme primene herbicida u cilju suzbijanja širokolisnih korova kompanija Galenika Fitofarmacija preporučuje i preparat SKAUT. Primenjuje se u dozi od 0,25 l/ha i veoma je fleksibilan kad je reč o vremenu primene. Utiče na porast dominantnih korovskih vrsta kao što su kereće grožđe, ambrozija i štir. 

Ako pomenute herbicide primenjujete u stresnim uslovima ova kompanija predalaže dodavanje preparata ACTIVEG u dozi 2-3 l/ha. Ovaj preprarat povećava snagu biljke i povećava njenu otporniost na stresne uslove u kojima se nalazi.

Suzbijanje korova u kukuruzu - © Galenika Fitofarmacija

Zajedno sa primenom ovih preparata preporučuje se upotreba vodotopivih đubriva SOLUVEG 20 20 20. na ovaj način obezbeđujete biljku svim potrebnim makro i mikro nutrijentima. Pored toga ovo đubrivo ima delovanje i na regluaciju ph vrednosti rastvaranja herbicida.


Proizvođači kukuruza ističu da su korišćenjem ovih preprata postigli veoma dobre rezultate u suzbijanju uskolisnih i širokolsinih korova. Dejan Sekulić, ratar iz Surčina kaže da je više puta sarađivao sa nekim drugim kućama, ali da je Galeniku Fitofarmaciju odabrao jer su njihovi preparati povoljniji i efikasniji. 

 

Sagovornici: dipl. inž. Miloš Nešković, Galenika-Fitofarmacija
Dejan Selkulić, ratar iz Surčina


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica