POSTOJI REŠENJE! Evo kako da se EKOLOŠKI rešite ambalažnog otpada!

POSTOJI REŠENJE! Evo kako da se EKOLOŠKI rešite ambalažnog otpada!

Prošle nedelje obišli smo jedno od ukupno 150 sakupljačkih mesta koje je kompanija „Envipak“ postavila širom Srbije. Pročitajte čemu služe i po kom principu funkcionišu.

Sa kojim ciljem je „Envipak“ postavljao sakupljačka mesta u raznim krajevima naše zemlje i šta je delatnost ove kompanije objasnio nam je gospodin Aleksandar Šošević, predstavnik „Envipaka“.

Naša kompanija osnovana je od strane ‘Galenike-Fitofarmacije‘ kao društveno odgovorne kompanije 2012. godine, kada smo započeli pilot-projekat koji se odnosi na zakonski regulisano preuzimanje i finalno zbrinjavanje ambalažnog otpada od sredstava za zaštitu bilja. U međuvremenu je ovaj projekat prerastao u nešto veće i ozbiljnije, pa u ovom trenutku sakupljamo ambalažni otpad od Horgoša do Vranja.“
 

Promesa - ©Agromedia 

Svaka kompanija, odnosno društveno odgovorna firma, gazdinstvo, individualni proizvođači, kao i poljoprivredne zadruge, mogu da se jave ‘Envipaku’ i na legalan način reše problem ambalažnog otpada od sredstava za zaštitu bilja koja su koristili.“

Ovih dana sretali smo mnoge poljoprivrednike u poljima koji su obavili zaštitu bilja, ali ne znaju za organizovano mesto za prikupljanje ambalažnog otpada, pa ga najčešće sami spaljuju.

Nažalost, to je način uništavanja otpada koji nije u skladu sa zaštitom životne sredine. Zato ‘Envipak’ minimum dva puta godišnje obilazi sva gazdinstva koja sa nama imaju potpisane ugovore i redovno ih servisiramo. Svi ostali zainteresovani mogu da nam se jave, i to ne samo ukoliko dolaze iz poljoprivrednog sektora, već i iz drugih.
 

Svaka kompanija, odnosno društveno odgovorna firma, gazdinstvo, individualni proizvođači, kao i poljoprivredne zadruge mogu da se jave „Envipaku“ i na legalan način reše problem ambalažnog otpada od sredstava za zaštitu bilja koja su koristili.Dakle, vaš je cilj da prikupite što više iskorišćene ambalaže, koja u ovom trenutku predstavlja otpad, da ekološki delujete i sprečite nepotrebno zagađivanje zemljišta i prirode?

Upravo tako. Uz to, pošto mi obezbeđujemo kompletnu dokumentaciju o kretanju otpada, koja je u skladu sa našom zakonskom regulativom, sva gazdinstva koja su zainteresovana za dobijanje odgovarajućih sertifikata, na osnovu ugovora i dokumentacije koju dobijaju od nas mogu da konkurišu i postanu konkurentniji, kako na domaćem, tako i na inostranom tržištu.“
 

Aleksandar Šošević, Envipak - ©Agromedia Da li poljoprivrednik ili gazdinstvo koje odluči da sklopi ugovor sa vama ima neke dodatne obaveze, troškove i slično?

S obzirom na to da je reč o opasnom ambalažnom otpadu, kompanije kao što su ‘Galenika-Fitofarmacija’, ‘Agromarket’, ‘Agrosava’, ‘Stockton’ i ‘Nutriliders’ su naši klijenti. Svu ambalažu koja nastane nakon pravilne upotrebe sredstava za zaštitu bilja, a koja je poreklom od ovih proizvođača, ‘Envipak’ preuzima potpuno besplatno.“


„Uz to, mi obezbeđujemo i besplatne vreće u kojima će krajnji korisnik moći da sakuplja ambalažu i privremeno je skladišti na svom imanju. Obaveza korisnika jeste da tu ambalažu razvrsta po proizvođačima, s obzirom na to da oni finansiraju finalno preuzimanje i zbrinjavanje otpada. Ukoliko na gazdinstvu postoji još neka vrsta otpada, može da se zbrine od stane ‘Envipaka’ i to je nešto što se naplaćuje, ali mnogo povoljnije.“

Sagovornik:
Aleksandar Šošević, „Envipak“

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica