PLAMENAC: Zaštita u kukuruzu i KADA je primeniti

PLAMENAC: Zaštita u kukuruzu i KADA je primeniti

ZAŠTITA KUKURUZA OD PRVE GENERACIJE KUKURUZNOG PLAMENCA

Plamenac je jedan od najčešćih štetnika kukuruza, a pravovremena zaštita je ključna za očuvanje prinosa. U našem novom članku otkrijte sve što trebate znati o plamencu, njegovom životnom ciklusu i najefikasnijim metodama zaštite. Sada je pravo vreme za primenu zaštitnih mera i evo kako možete sačuvati svoj usev kukuruza od ove štetočine.

plamenac

 

Na području Srbije usevi kukuruza se nalaze u fazi razvoja listova, od 7 do 9 i više razvijenih listova.

Vizuelnim pregledom biljaka kukuruza, na naličju listova se registruje prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca. U zavisnosti od lokaliteta, razvojne faze kukuruza i posejanog hibrida procenat biljaka sa položenim jajnim leglima se kreće do 10.

U regionima Beograd, Senta, Novi Sad i Bačka Topola započelo je piljenje larvi ove štetočine, a u ostalim regionima se očekuje u narednim danima.

Šta je plamenac?

Plamenac (Ostrinia nubilalis) je jedan od najvažnijih štetnika kukuruza širom sveta. Životni ciklus plamenca obuhvata nekoliko faza koje su ključne za njegov razvoj i širenje štete. Nakon zimskog perioda kao larva u zemlji, plamenac izlazi iz zemlje i leti u potrazi za kukuruznim usevima. Ženke polažu jaja na listove kukuruza, obično na gornjoj strani, blizu listne nervature. Iz jaja se izlegu larve koje se hrane unutrašnjošću listova, stabljike ili klipa kukuruza, izazivajući značajne štete. Nakon nekoliko stadijuma larvalnog razvoja, larva se preobražava u lutku u zemlji, a iz lutke se izlegu odrasli insekti, koji ponovo započinju ciklus polaganja jaja. Pravovremena i efikasna zaštita kukuruza od plamenca ključna je za sprečavanje štete i očuvanje prinosa.

Larve prve generacije pričinjavaju štete tako što se ubušuju u biljke kukuruza i hrane unutar stabla, što za posledicu ima lomljenje stabljike, naročito pri jačim vetrovima i kombajniranju.


Koje su preporuke za zaštitu od plamenca?

Proizvođačima kukuruza se preporučuju pregledi na prisustvo jajnih legala i po postizanju pragova štetnosti primena mera zaštite.

Video materijal o načinu pregleda useva kukuruza na prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca možete pogledati na Youtube kanalu PIS-a na linku.

U usevima merkantilnog kukuruza hemijske mere zaštite se preporučuju kada su jajna legla plamenca prisutna na 10% biljaka. Kod proizvođača merkantilnog kukuruza ovaj tretman nije praksa, ali treba imati u vidu da se suzbijanjem prve generacije, dok je još moguć ulazak u parcele redovnom mehanizacijom, smanjuje potencijal štetočine za drugu generaciju, koja je izuzetno značajna zbog šteta koje larve pričinjavaju ubušujući se u klip. Sa ekonomskog aspekta, suzbijanjem prve generacije plamenca u usevima merkantilnog kukuruza prinosi se povećavaju u proseku oko 5%.


Semenska proizvodnja kukuruza i kukuruza šećerca s obzirom na prirodu proizvodnje i cene koštanja, iziskuje jače pragove štetnosti, te je u ovim proizvodnjama primena insekticida opravdana ukoliko se na 5% biljaka utvrde položena jajna legla.

Za suzbijanje kukuruznog plamenca preporuka je primena nekog od sledećih registrovanih insekticida:


PREPARAT AKTIVNA MATERIJA DOZA
Coragen 20 SC, Inecor 20 SC hlorantraniliprol 0,1-0,15 l/ha
Ampligo 150 ZC hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin 0,2-0,3 l/ha
Radiant 120 SC spinetoram 0,4 l/ha
*Avaunt 15 EC indoksakarb 0,25 l/ha

*Insekticidi na bazi aktivne materije indoskakarb su u povlačenju u našoj zemlji, ali imaju dozvolu za primenu do 9.11.2023 godine.

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica