Otkrivamo vam gde i kako nastaju preparati Mont i Terbis

Otkrivamo vam gde i kako nastaju preparati Mont i Terbis

Ukoliko ste prolećnu setvu već isplanirali, ili čak i obavili, sledeći važan korak na putu ka dobrom i kvalitetnom rodu jeste da na vreme suzbijete sve korove na vašim njivama. U tome vam mnogo mogu pomoći dva dobro poznata herbicida, Mont i Terbis.

Da bismo istražili o kakvim je preparatima reč, kako oni nastaju i koje korove najbolje suzbijaju, posetili smo fabriku pesticida kompanije „Agromarket“ u Bačkom Petrovcu, nedaleko od Novog Sada, gde njihova proizvodnja i počinje. Tamo nam je nešto više o proizvodnji Monta i Terbisa rekla diplomirana inženjerka Nataša Hordoši.

Uskolisne i širokolisne korove uništava na mestu – MONT

Najpre se vrši formulacija pesticida, a zatim oni dolaze u laboratoriju, gde se vrši analiza uzorka, pre nego što se gotov proizvod pakuje u ambalažu. Uzorak se uzima da bi se utvrdilo da li zadovoljava sve standarde“, ističe Nataša.
 

Laboratorija u Bačkom Petrovcu - ©Agromedia 


Mont i Terbis su herbicidi različitih formulacija, pa se zato i formulišu na dve različite tehnološke linije
. Mont 960 EC formuliše se na postrojenju za koncentrate za emulziju. Zbog zapaljive prirode materija kojima se manipuliše u proizvodnji, primenjuje se EX izvedba.

Da i vaš kukuruz i suncokret budu bez korova pobrinuće se TERBIS

To je posebno propisani postupak za zapaljive materije. Aktivna materija s-metolahlor dodaje se zajedno sa pomoćnim materijama u reaktor vagu, koja posle zadate količine materija automatski isključuje pumpe za doziranje.
 


Mont 960 EC i Terbis 500 su herbicidi namenjeni za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korovskih vrsta. 

Terbis je koncentrovana suspenzija, tako da se on formuliše na liniji za koncentrovane suspenzije. Najpre se uzimaju aktivna materija i pomoćne materije, koje se melju u mlinu i to do finih čestica 6 mikrona veličine. Potom se dodaju ugušnjivači i stabilizatori i time je formulacija gotova“, dodaje ona.

Nakon formulisanja, uzorak preparata ide na analizu u laboratoriju, a tek ako su svi ispitani parametri ispravni, laboratorija izdaje odobrenje da preparati mogu da idu na automatizovano punjenje.
 


Fabrika pesticida u Bačkom Petrovcu - ©Agromedia 

Nakon punjenja u plastičnu ambalažu, preparati idu u promet i primenu. Svi naši proizvodi koje formulišemo ovde u fabrici, uključujući i Mont i Terbis, kontrolisanog su kvaliteta. Zato smo uvek sigurni u njihov kvalitet i ono što distribuiramo do krajnjih potrošača“, navodi naša sagovornica.


Mont 960 EC i Terbis 500 su herbicidi namenjeni za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korovskih vrsta. Oni se primenjuju posle setve, a pre nicanja gajenih biljaka kukuruza i suncokreta, nakon čega na površini i u površinskom delu zemljišta (3 do 10 cm) dolazi do uginuća klijalih semena korovskog bilja. Ovakvim načinom delovanja Mont i Terbis pružaju pouzdanu zaštitu usevima 35 do 45 dana nakon setve.

Sagovornica:
dipl. inž. Nataša Hordoši, „Agromarket“

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica