Nova i ozbiljna PRETNJA u usevu pšenice – Evo kako suzbiti CIKADE!

Nova i ozbiljna PRETNJA u usevu pšenice – Evo kako suzbiti CIKADE!

Cikade na terenu predstavlju novu pretnju - © Agneš Balog/Agromarket

Proizvođači pšenice svake godine sreću se sa nekim novim rizicima u proizvodnji koji neretko mogu da rezultiraju i niskim prinosima. Nova i veoma ozbiljna pretnja po kvalitet i prinos pšenice su cikade i na njih bi u budućnosti definitivno trebalo obratiti više pažnje.

Cikade su glavni i jedini krivac za pojavu virusa patuljavosti pšenice, koji može dovesti čak i do potpunog izostanka klasanja. Neophodno je konstantno praćenje, zapažanje i brza reakcija.

Virus patuljavosti pšenice

Prošlog proleća na mnogim parcelama uočene su biljke slabog bokorenja, smanjenog porasta, žbunastog izgleda, hlorotičnih listova ili sa nijansama crvene boje. To je rezultiralo smanjenim procentom klasanja ili čak izostankom klasanja. Analizom obolelih biljaka je potvrđeno prisustvo virusa patuljavosti pšenice.

Virus patuljavosti pšenice prenose cikade, koje se u našim uslovima mogu naći od februara do decembra. Virus se ne prenosi semenom, biljnim sokovima ili zemljištem. Glavni izvor virusa je samonikla pšenica posle žetve, ali i brojni korovi iz familije Poaceae. Primarne infekcije javljaju se u jesen- širenjem cikada, dok su sekundarne infekcije u proleće i leto nimfama i adultima.

Cikade su nova pretnja u usevima pšenice - © Goran Jakovljević/Agromarket

Prema nekim podacima, štete koje ovaj virus prouzrokuje mogu biti od 20 do 40 odsto, a u epidemijskim godinama mogu biti čak i do 100 odsto.

Zašto cikade izazivaju tolike štete?

Šta je to što cikade razlikuje od vaši kao prenosioca drugih virusa sa kojima smo se do sada više puta sretali? Ovo su dva glavna razloga zašto cikade mogu izazvati tolike štete:

  1. Pokretljivost virusa – radijus kretanja cikade je 15 km, zbog čega se virus lakše širi. Kada je reč o vašima, osim vaši letača, ostale se hrane na jednoj biljci.
  2. Prenošenje virusa – Cikade mogu da prenose virus već 5 minuta nakon ishrane na zaraženoj biljci i nema inkubacionog perioda, odnosno perioda koji je potreban da prođe od momenta ishrane do momenta kada je cikada sposobna da prenese virus. Takođe, virus se zadržava u telu cikade ceo život. Kada su vaši u pitanju, one moraju da se hrane do 4 časa na zaraženoj biljci da bi prenele virus, u zavisnosti od vrste tačno koliko, a inkubacioni period traje od 12 do 24 časa.

Kako suzbiti cikade u usevu pšenice?

Imajući u vidu kolika može biti štetnost cikada po proizvodnju pšenice, stručna služba kompanije Agromarket preporučuje nekoliko stvari:

  • Najpre je potrebno uraditi zaoravanje strništa i uništavanje samonikle pšenice kao glavnog rezervoara virusa.
  • S obzirom na to da veliku opasnost predstavljaju utrine, nepoljoprivredne površine, korovi pored parcela, preporuka je da se te okolne površine tretiraju insekticidom, kako cikade ne bi sa njih prešle na posejano žito.
  • Zatim je potrebno uraditi insekticidni tretman i na posejanom žitu u jesen ukoliko se utvrdi prisustvo cikada, a na osnovu praćenja cikade zbog sekundarnih infekcija da se uradi eventualno i u proleće.
 Cikade su nova pretnja u usevima pšenice - © Goran Jakovljević/Agromarket

Ukoliko se utvrdi prisustvo cikada, kompanija Agromarket za njihovo suzbijanje preporučuje neki od dobro poznatih i proverenih preparata:


  • Vantex 60 CS (70 ml/ha);
  • Cythrin 250 EC (200 ml/ha);
  • Grom (0,4-0,5 l/ha) ili
  • Byfin 100 EC (0,15-0,2 l/ha).

Cikade su nova i ozbiljna pretnja usevu pšenice i na njih u budućnosti definitivno treba obratiti pažnju. A kompanija Agromarket će nastaviti da prati kretanje cikada i da pronalazi efektne načine za njihovo suzbijanje.

Da bi zaštita strnih žita bila kompletna, pored nekog od navedenih insekticida, kompanija Agromarket preporučuje herbicid Lancelot Super (33 g/ha) za suzbijanje korova, kao i fungicid Excorta (1 l/ha) za suzbijanje ekonomski najznačajnijih bolesti.

Sponzorisani članak
Ulica: Kraljevačkog bataljona 235/2 34000 Kragujevac
Telefon: 034 308 000
Fax: 034 308 000
E-mail: [email protected]
Web adresa: www.agromarket.rs

Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica