Mešanjem različitih sredstava za zaštitu bilja smanjuju se troškovi

Mešanjem različitih sredstava za zaštitu bilja smanjuju se troškovi

Stanje na terenu često nameće potrebu za istovremeno suzbijanje dva ili više parazita, prouzrokovača oboljenja ili parazita i štetočina ili pak dve ili više štetočina. U tom momentu najadekvatnija je primena preparata koji deluju na više parazita ili štetočina istovremeno. Za zaštitu povrća, broj takvih preparata je veoma mali, što nas često dovodi u situaciju da sami mešamo dva ili više preparata kako bi ih istovremeno primenili.

Paradajz - © Pixabay 

Mešanje različitih sredstava za zaštitu bilja omogućava njihovu istovremenu primenu s ciljem proširenja načina delovanja, uštede goriva vremena kao i smanjenje troškova.

Prilikom mešanja različitih sredstava za zaštitu bilja moraju se zadovoljiti osnovni uslovi, a to su: različit spektar ili način delovanja radi proširenja efikasnosti, potpuno poklapanje optimalnih rokova primene i fizičko-hemijska kompatibilnost aktivnih supstanci i formulacija.

Sprej od listova paradajza – prirodna zaštita od lisnih vaši

Kako bi izbegli neželjene posledice prilikom mešanja pesticida potrebno je obratiti pažnju na više faktora. Pogrešno mešanje dovodi do međusobne reakcije komponenti sredstava (pesticida), usled čega dolazi do smanjenja efikasnosti, pojave fitotoksičnosti – ožegotina na gajenim biljkama.

Kupus - © Konus Glorija

Osobine aktivnih materija i formulacija određuje mogućnost mešanja preparata. Većina sredstava za zaštitu bilja ne može se mešati s preparatima alkalne reakcije (preparati na bazi bakra) ili pak s kiselim insekticidima i koncentratima za emulziju. Mešanje bolje podnose dva prašiva nego prašivo i koncentrat za emulziju. Ukoliko se mešaju dve različite formulacije, potrebno je prvo razrediti preparat formulacije WP ili WG a zatim njemu dodati razređeni preparat EC formulacije.


Prilikom mešanja preparata preporučljivo je svaki preparat pojedinačno razblažiti, u razblaženu količinu insekticida ili akaricida dodati razblaženu količinu fungicida. Ako nismo sigurni u njihovu kompatibilnost, potrebno je ispitati njihovu mogućnost kombinovanja, tako što pesticide s preporučenim koncentracijama pomešamo i posmatramo eventualne promene.

Ako dođe do izdvajanja dva sloja, dotični preparati se ne mogu mešati i njih treba koristiti odvojeno kao i ako nam neko prethodno iskustvo govori da mešavina dva preparata pokazuje slabije dejstvo.

Autor: Dipl. inž. Lidija Vulović


PSSS “Kragujevac”

Tekst je originalno objavljen u časopisu Poljoprivrednik


Komentari

E-KNJIGA

Vodič za uspešno gajenje borovnica